Λαϊκή Ενότητα: Nα αποσυρθεί άμεσα και εξ ολοκλήρου, η διάταξη για τις offshore εταιρείες

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

“Η φαύλη, αμαρτωλή και κλεπτοκρατική διάταξη για τις offshore εταιρείες πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και εξ ολοκλήρου, πριν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επομένως συγκαλύψει αναδρομικά βρώμικες και εγκληματικές καταστάσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και φοροκλοπής.

Η διάταξη, ακόμα, δεν πρέπει να αποσυρθεί μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα αλλά στο σύνολό της, καταργώντας την ασυλία που παρέχει και σε τραπεζίτες, δικαστικούς και κρατικούς λειτουργούς.

Η πολιτική, δικαστική, κρατική λειτουργία και η ευθύνη δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι απολύτως ασυμβίβαστη με κερδοσκοπικές δραστηριότητες κάθε μορφής”
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01/06/2016 - 10:09