ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τετάρτη 1 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη για την συνδιοργάνωση ΚΑΡΑΒΑΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
για την συνδιοργανωση

ΚΑΡΑΒΑΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑ

με κατάληξη στην Αθήνα, 
τέλη Ιουνίου/αρχές Ιουλίου


ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 ΕΔΟΘ
Προξένου Κορομηλά 51


Kαλούνται:  σωματεία, σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες, επιτροπές αγώνα, συνελεύσεις γειτονιάς, οργανώσεις και συλλογικότητεςτου κοινωνικού και εργατικού κινήματος