ΥΠΠΟ : Εκατό επιπλέον σενάρια –ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους– θα χρηματοδοτηθούν

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προκειμένου να στηρίξει άμεσα την δοκιμαζόμενη κινηματογραφική κοινότητα, απευθύνθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, για τον σχεδιασμό ειδικού προγράμματος ενίσχυσης του κλάδου. Το πρόγραμμα λειτούργησε εν μέσω lockdown και των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας του συνόλου της οικονομίας, επειδή ήταν δραστηριότητα που μπορούσε να εκτελεστεί από απόσταση.

Η επιτυχία του Προγράμματος αποδείχθηκε μεταξύ άλλων από τον -πέραν πάσης προσδοκίας- αριθμό των 1300 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αλλά και από το πλήθος και το εύρος των δημιουργών που συμμετείχαν. Ωστόσο, ο ως άνω αριθμός των 1300 προτάσεων, σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που επέβαλε η αντικειμενική ανάγκη της άμεσης υλοποίησης, δοκίμασε τους μηχανισμούς του ΕΚΚ, που επωμίστηκε τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της πρώτης φάσης. Ενώ κατ΄ έτος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο, 300 προτάσεις, το ΕΚΚ κλήθηκε να βρει σε ελάχιστο χρόνο τρόπο ταχύτατης αξιολόγησης των 1300 προτάσεων, τη στιγμή που αφ’ ενός είχε συσσωρευτεί από τις προηγούμενες διοικήσεις πλήθος προτάσεων που δεν είχαν αξιολογηθεί και αφ’ ετέρου αδυνατούσε θεσμικά να συγκροτήσει (εξωτερικές) επιτροπές αμειβόμενες αξιολόγησης, ζήτημα που αντιμετωπίστηκε με τη διάταξη αρ. 23 του Ν.4708/2020.

Είναι εύλογο σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με υψηλό αριθμό συμμετεχόντων,  να προκαλούνται όψιμες  αντιδράσεις, από ορισμένους αιτούντες, των οποίων  οι προτάσεις δεν προκρίνονται. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε για το Πρόγραμμα από την κινηματογραφική κοινότητα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κριτικές επισημάνσεις που διατυπώθηκαν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κατόπιν σε συνεννόηση με το ΕΚΚ, αποφάσισε τα εξής:

  1. Την άμεση ολοκλήρωση του προγράμματος Animation, οι προτάσεις του οποίου, λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών, αξιολογήθηκαν από την τριμελή επιτροπή του ΥΠΠΟΑ και την πρόοδο της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών.
  2. Τη διεύρυνση του Προγράμματος με την επέκταση της δυνατότητας χρηματοδότησης και πρόκρισης στη δεύτερη φάση, 100 επιπλέον σεναρίων -50 ντοκιμαντέρ και 50 μικρού μήκους- από τις υφιστάμενες αιτήσεις και με τους ίδιους όρους. Το ΥΠΠΟΑ θα χρηματοδοτήσει τα επιπλέον έργα που θα προκριθούν στα προγράμματα Ντοκιμαντέρ και Μικρού Μήκους.
  3. Για την αξιολόγηση και επιλογή των 100 επιπλέον σεναρίων (50 σενάρια για ντοκιμαντέρ και 50 σενάρια για ταινίες μικρού μήκους), θα συγκροτηθούν άμεσα από το ΕΚΚ Επιτροπές Αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή του άρ. 23 του Ν.4708/2020.
  4. Είναι αυτονόητο ότι οι ήδη επιλεγέντες δεν θίγονται από την επέκταση του Προγράμματος. Δηλαδή, τα 119 ήδη προκριθέντα σενάρια, διατηρούν το δικαίωμα λήψης του ποσού των 2.500 ευρώ, αλλά και της συμμετοχής τους στη β’ φάση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών θα γίνει άμεσα.
  5. Οι όροι της β’ φάσης ισχύουν ως είχαν ήδη διαμορφωθεί.

Η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη για επιπλέον χρηματοδότηση άλλων 100 σεναρίων, θα δώσει την ευκαιρία σε επιπλέον 100 δημιουργούς να συμμετέχουν σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό, όπως αποδείχθηκε, λόγω της ευρύτατης συμμετοχής, πρόγραμμα.

Με δεδομένη την άμεση ανάγκη στήριξης της κινηματογραφικής κοινότητας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η διεξαγωγή της β΄ φάσης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή των επιπλέον 100 σεναρίων.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι: «Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από το ειδικό πρόγραμμα στήριξης των δημιουργών καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης που ορθά επισημαίνονται, αποδεικνύουν ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αποκτήσουμε ένα νέο κινηματογραφικό νόμο, ο οποίος θα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα, και θα αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Οι παθογένειες που έχουν παρατηρηθεί επί σειρά ετών πρέπει να εξαλειφθούν άπαξ και διά παντός. Στην προσπάθεια αυτή, είμαι βέβαιη ότι θα  έχουμε τη συμπαράσταση του συνόλου της κινηματογραφικής κοινότητας, πέρα από οποιεσδήποτε  εσωτερικές αντιθέσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54