Τηλεδιάσκεψη 100 Υπουργών Πολιτισμού, από όλο τον κόσμο, με πρωτοβουλία της UNESCO

«Βασική προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη των πολιτιστικών φορέων και η αύξηση της ανθεκτικότητας του πολιτιστικού κλάδου», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη παίρνοντας το λόγο στην τηλεδιάσκεψη, που οργάνωσε η UΝESCO, με τη συμμετοχή 100 υπουργών Πολιτισμού από όλο τον κόσμο, και θέμα: Ο Πολιτισμός εν μέσω Πανδημίας.

 

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη σημαντική συμβολή των πολιτιστικών φορέων και των δημιουργών στην αειφόρο ανάπτυξη και στη συνοχή των κοινωνιών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσω νέων συγκεκριμένων προσκλήσεων, για όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, επιταχύνοντας και τις διαδικασίες επιχορηγήσεων. Κύριος στόχος μας είναι ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας να παραμείνουν «υγιείς» ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες και περιορισμούς, και για την ημέρα μετά τον κορονοϊό.  

Κορυφαία προτεραιότητά μας», σημείωσε, «είναι η χαρτογράφηση του αντίκτυπου του COVID-19, με την πραγματοποίηση έρευνας -από τον Μάιο- για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στους επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. Δουλεύομε σε πλήρη ευθυγράμμιση και στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες στον τομέα της Υγείας και του Πολιτισμού σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν διεθνώς στο τέλος του 2020».

   

«Ο Πολιτισμός», είπε η κ. Μενδώνη, «που αποδείχθηκε το καταφύγιο των πολιτών, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από απόσταση. Ενθαρρύνομε την παραγωγή ψηφιακού και ψηφιακού περιεχομένου σε στενή συνεργασία με όλους τους εθνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς». 

 

Ερώτηση  UNESCO:

Σε ποια μέτρα και μηχανισμούς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας στον τομέα του πολιτισμού;

 

«Τα μέτρα και οι μηχανισμοί πρέπει, κατά τη γνώμη μου,να επικεντρωθούν σε έξι πυλώνες δράσης:

I. Να αναπτύξουμε και να επιδοτήσουμε τον ψηφιακό πολιτισμό, με διττό στόχο: Την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση των σχετικών επαγγελματιών. Να δημιουργηθεί  νέο ψηφιακό και διαδραστικό πολιτιστικό προϊόν.

ΙΙ. Να προωθήσουμε και να διευκολύνουμε αποτελεσματικά τη διαδικτυακή διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των διοικήσεων, των επιχειρήσεων -του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα- και των πολιτών, ενισχύοντας  την αλληλεγγύη  μεταξύ διαφορετικών τομέων.

III. Να χρησιμοποιήσουμε υπάρχουσες πλατφόρμες, fora και διεθνείς οργανισμούς, για να παρουσιάσομε  τα αποτελέσματα  της τεκμηρίωσης των ερευνών μας. Είναι ανάγκη να προωθήσουμε τη διαφάνεια και την άμεση και ενημερωμένη πληροφόρηση.

IV. Είναι ανάγκη να επεκτείνομε τον προϋπολογισμό της UNESCO, τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ταμεία του ΟΗΕ για τον Πολιτισμό. Είναι ανάγκη για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης στον πολιτιστικό τομέα. Αυξάνοντας τη χρηματοδότηση θα ενισχύσουμε την οικονομική αξιοπιστία των πολιτιστικών οργανισμών, μέσω προγραμμάτων μικροπιστώσεων. 

V. Με αισιοδοξία, κοιτάζοντας το μέλλον, πρέπει να είμαστε «έτοιμοι για την επόμενη μέρα». Η UNESCO, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο ΟΗΕ, και οι εθνικές κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πολιτιστικές εκστρατείες, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την εμπλοκή των πολιτών ως απαραίτητο μέτρο.  

VI. Τέλος, αυτή η νέα πραγματικότητα μας προειδοποιεί να αυξήσουμε τους μηχανισμούς συντονισμού που πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα. Στους μηχανισμούς συμπεριλαμβάνονται και οι πρωτοβουλίες της UNESCO, σχετικά με την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση ασθενειών. Ως οριζόντιο και ολοκληρωμένο μέρος της ατζέντας της πολιτιστικής επιτροπής της UNESCO, πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες  πολιτικές και σχετικές ενέργειες».

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54