Δεν θωρακίζεις τη χώρα με οπλικά συστήματα που δεν μπορείς να συντηρήσεις όταν τα νησιά ερημώνουν.