Σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία.