Ανακοινώθηκαν καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης