Ομόφωνη απόφαση των πρυτάνεων για κοινή προσφυγή στο ΣτΕ

Ακόμη μία έκκληση για άμεση συνάντηση απηύθυναν προς τον υπουργό Παιδείας οι πρυτανικές αρχές των πανεπιστημίων, με ομόφωνη απόφαση, που έλαβαν κατά τη συνεδρίαση του διευρυμένου συντονιστικού οργάνου της συνόδου των πρυτάνεων. 

Οι πρυτάνεις «συζήτησαν τις δυσμενείς εξελίξεις και το καθεστώς δυσλειτουργίας, στο οποίο έχουν περιέλθει τα Ιδρύματα, λόγω της κατάργησης των 1.349 θέσεων διοικητικού προσωπικού». 

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η κατάθεση των ένδικων βοηθημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας να γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες, από κοινού και από τα οκτώ πληττόμενα πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΜΠΕ