Ειδησεις απο τη Ζάκυνθο

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: 23-6-2015

Κατατέθηκε η τροπολογία για την ρύθμιση του συνταξιοδοτικού των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ( ΟΔΑΖ )


Στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου με θέμα : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που έχει ήδη ολοκληρώσει την δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται η τροπολογία που ρυθμίζει την συνταξιοδοτική εκκρεμότητα των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ( ΟΔΑΖ ).Την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας είχε ήδη αναγγείλει με δήλωση του ο υφυπουργός αθλητισμού Στ. Κοντονής.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της τροπολογίας:

Άρθρο 03: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.

1.α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον πρώην Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν μέχρι την 31.12.2010 , υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄191) και όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισμό λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
γ. Ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από 1.1.2011 μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπως ισχύουν.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς του, ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

2.α. Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς τους ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου , ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ότι διανύθηκε στο Δημόσιο.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος μπορεί να αναγνωρισθεί με βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.11 του ν.δ 4277/1962 (Α΄ 191) ή το Δημόσιο, κατά περίπτωση.

5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

6. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, καταργείται το ν.δ 2487/1953 (Α΄198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη.


Απάντηση αναπληρωτή Δημάρχου Ζακύνθου στον τοπικό τύπο περί…ρήξης του με τον Δήμαρχο

«Toτελευταίο διάστημα δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο αναφέρουν ότι έχω έρθει σε ρήξη με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Παύλο Κολοκοτσά, και πως έχω "στήσει" τη δική μου ομάδα στο Δήμο.  Δυστυχώς, μια μερίδα του κόσμου πιστεύει αυτά τα σενάρια, τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία εχθρικού κλίματος με το άλλοθι πως δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου. Δηλώνω κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι με τον Παύλο Κολοκοτσά είμαστε φίλοι πάνω από 25 χρόνια και γι αυτό, εξάλλου, μόλις μου έκανε την πρόταση να συμμετάσχω στον συνδυασμό που συγκροτούσε, την αποδέχτηκα αμέσως. Πάνω απ´ όλα είναι οι ανθρώπινοι δεσμοί και όχι οι πολιτικοί. Μαζί προσπαθούμε καθημερινά να επιλύσουμε τα οξυμένα προβλήματα του τόπου μας. Προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί από προηγούμενες τετραετίες, με συνέπεια ο Δήμος να βρίσκεται σε δυσχερή θέση.Καλώ όσους φαντασιώνονται κόντρες, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, να επανέλθουν στην πραγματικότητα. Δεν πτοούμαστε από δημοσιεύσεις που στόχο έχουν να μας πλήξουν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Δημοτική Αρχή είναι ενωμένη και προχωρά στη διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τους Ζακυνθινούς. Ως Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής συνεργάζομαι άψογα με τον Δήμαρχο και ό,τι άλλο γράφεται ή λέγεται αποτελεί απλώς παραπληροφόρηση και ψέμα».

Ανακοίνωση Δημάρχου Ζακύνθου για το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Ανάπτυξη-Εργασία-Αλληλεγγύη)

"Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Ανάπτυξη-Εργασία-Αλληλεγγύη, συνολικού προϋπολογισμού 226.924.000 ευρώ), συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε στην Κέρκυρα. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν από τους αρμόδιους εισηγητές τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως είναι η εξειδίκευση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, η στρατηγική για την πληροφόρηση και επικοινωνία του ΠΕΠ-ΙΝ, η στρατηγική για την κοινωνική ένταξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ και η εγκύκλιος για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη. 

Επ´ ευκαιρία της συνάντησης αυτής, ο Δήμαρχος Ζακύνθου υπέβαλλε τις πρώτες προτάσεις για τις δράσεις: Α) Ύδρευση-πόσιμο νερό (αγωγός ύδρευσης-αποπεράτωση), Β) Φτώχεια-κοινωνικές δράσεις, Γ) Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ε) Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ζακύνθου.

Επίσης, ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε και επί θεμάτων που αφορούν την Αντιπεριφέρεια, όπως είναι το Ειδικό Σχολείο Μπόχαλης, που θα χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα, αλλά και για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, την προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων, τον λιμενίσκο του όρμου Κερίου και τα αλιευτικά-τουριστικά καταφύγια.

Να σημειωθεί ότι συζητήθηκε και το θέμα με τη χρηματοδότηση των μελετών. Λόγω της οικονομικής κατάστασης των Δήμων και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού κρίνεται απαραίτητος ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός, που αφορά πλήρεις μελέτες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων. 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, κ. Χάιδω Χριστοδούλου, παραβρέθηκε στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που έγινε στο κεντρικό αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας και Ναυτιλίας στην Αθήνα.

Ο Δήμος από την έναρξη της θερινής περιόδου βρίσκεται σε ετοιμότητα και συνεργάζεται αρμονικά με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δασαρχείο, την Περιφέρεια, την Αστυνομική Διεύθυνση και τις εθελοντικές ομάδες.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Αθήνα, ο Δήμαρχος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, κ. Κώστα Ασκούνη. Στη συγκεκριμένη συνάντηση έλαβε μέρος και ο Αντιδήμαρχος, Αντώνης Αντίοχος-Μπαλιακράς.

Ο κ. Ασκούνης μας παρέδωσε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή της χρηματοδότησης, που αφορά την υλοποίηση του έργου της πλατείας Σολωμού.

Το έγγραφο αυτό το δώσαμε και στον Υφυπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Ζακύνθου, κ. Σταύρο Κοντονή, ο οποίος άμεσα επικοινώνησε με τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Σταθάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη. 

Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι έως την Τρίτη 23 Ιουνίου θα δοθεί το "πράσινο φως" για την πίστωση του λογαριασμού από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει ήδη ειδοποιηθεί και ο εργολάβος, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για τη συνέχιση του έργου της πλατείας Σολωμού".

Διευκρινίσεις Δημάρχου για μηχανήματα, χειριστές και εργασίες…..

Σχετικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, το οποίο αναφερόταν στη χρήση μηχανημάτων και οχημάτων που παραχώρησε στο Δήμο Ζακύνθου η Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που έχουμε για τη συντήρηση του επαρχιακού και οδικού δικτύου του νησιού μας, όπως και για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, ο Δήμαρχος, κ. Παύλος Κολοκοτσάς ενημερώνει ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος είχε ελάχιστους οδηγούς και χειριστές, ωστόσο δεν σταμάτησε η καθημερινή προσπάθεια και εργασία. 

Σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα της Περιφέρειας και ειδικά το γκρέιτερ, που από την Τρίτη πιάνει δουλειά για θέματα πυρασφάλειας, υπήρχαν κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Όπως γνωρίζετε, για να ξεκινήσει να δουλεύει ένα όχημα ή ένα μηχάνημα, πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο οδηγό, τον οποίο ήδη έχουμε προσλάβει με δίμηνη σύμβαση, να έχει την απαιτούμενη ασφάλεια, καθώς και σύμβαση με την Περιφέρεια.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσουμε στη Ζακυνθινή κοινωνία πως οι διαδικασίες διεκπεραιώθηκαν και αρχίζουμε το έργο μας με το γκρέιτερ, το οποίο δεν θα γυρίσει στην Κεφαλονιά, όπως λανθασμένα ανεγράφη. Ήδη για τον σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Περιφέρεια, την Πυροσβεστική και το Δασαρχείο, ενώ θα συγκροτηθεί και αρμόδια Επιτροπή για τη σωστή παρακολούθηση των εργασιών που θα υλοποιηθούν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΕΔΔΥ)                                

ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ .

Σύμφωνα με τον 3699/2008 ( άρθρο 4 παρ. ζ ), νόμο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση το ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι αρμόδιο για να εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης. Στη Ζάκυνθο όπως γνωρίζεται δεν έχουν ιδρυθεί Τμήματα Ένταξης σε κανένα νηπιαγωγείο με αποτέλεσμα η πρωίμη παρέμβαση σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες να είναι ανύπαρκτη.

Η σημασία της πρωίμης παρέμβασης στην εκπαίδευτική πορεία των μαθητών με Ε.Ε.Α. είναι διεθνώς αποδεκτή , αρκετά κράτη έχουν δώσει προταιρεότητα σαυτή την εκπαιδευτική παρέμβαση και τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν δικαιώσει αυτή τη επιλογή αφού με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση που είναι και το ζητούμενο.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως προβείται στις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση 4 ( τεσσάρων ) Τ.Ε. στα νηπιαγωγεία του νησιού μας , που μετά από τα στοιχεία που συλλέξαμε πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι 2( δύο) στην πόλη ( 1ο νηπιαγωγείο, 4ο νηπιαγωγείο) και άλλα 2 ( δύο) σε νηπιαγωγείο 1ο Ρίζας και νηπιαγωγείο Ορεινής Ζώνης .

Το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο "Εύηχον" διοργανώνει μουσική παράσταση με τίτλο "Μουσικά Μονοπάτια"

Το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο "Εύηχον" διοργανώνει μουσική παράσταση με τίτλο "Μουσικά Μονοπάτια" την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στις 8.30 το βράδυ, στον κήπο του "Barrage". Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι μικροί μας καλλιτέχνες μέσα από τα σύνολα της χορωδίας, της ορχήστρας Orff, των εγχόρδων, αλλά και ως σολίστ στο βιολί και στην κιθάρα. Σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί κάτω από τους ήχους των λιλιπούτειων μας μουσικών αυτή την καλοκαιρινή νύχτα στον ονειρικό κήπο του "Barrage".

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23/06/2015 - 13:02