Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών  14/4/2015Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέπτεται τις Σέρρες  (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π., ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΑΠΟ 17ης ΕΩΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
16:30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον «Μέγας Ἀλέξανδρος» τῆς Καβάλας (Χρυσούπολις). Ὑποδοχή ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θασου κ. Προκοπίου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
 
17:30 Προϋπάντησις τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά ἀνατολικά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης (Διασταύρωσις πρός Ἐμμ. Παπᾶ).
 
18.00 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τῶν Σερρῶν. Παλλαϊκή ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερραίων κ. Πέτρου Ἀγγελίδη. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 
18.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. (Προσφορά δώρου ὑπό τῶν Χριστιανικῶν μαθητικῶν ὁμάδων εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην).
 
19.00 Ὑποδοχή καί δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου. Ἀντιφώνησις ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ.
 
20.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν. Ὑποδοχή καί φιλοξενία εἰς τό Συνοδικόν τοῦ Ἐπισκοπείου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ. (ἀνεπίσημον)
Ἀνάπαυσις
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
09.00 Πρωϊνόν εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Φίλιππος Ξενία».
 
09.40 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
09.45 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἰς τόν χῶρον τοῦ Ἐπισκοπείου ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Σύντομος ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν χριστιανικήν νεολαίαν. Ἀναχώρησις διά τό Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ».
 
10.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ». Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἱερῶν εἰκόνων τῶν Νεομαρτύρων. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. Ξενάγησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας αὐτοῦ συνοδείας εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κειμηλιαρχείου. Ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν «ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ». Μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου ἀπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Ράδιο Κιβωτός». Ἀναχώρησις διά τόν ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν  Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν.
 
11.30 Ἄφιξις εἰς τόν ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν. Προσκύνησις τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, τῆς χαριτοβρύτου κάρας τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καί τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πονολυτρίας. Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου (Χριστοδούλου) ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 
12.30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς  τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Δοξολογία. Προσφώνησις ὑπό τῆς ὁσιολογιωτάτης Ἡγουμένης, Γεροντίσσης Φεβρωνίας. Ἀντιφώνησις ὑπό τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς ἀνακαινισθείσης μοναστηριακῆς τραπέζης. Ἐπίσημον γεῦμα εἰς Ἱεράν Μονήν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ξενάγησις τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τῆς ἱερᾶς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν.
 
16:30 Ἄφιξις εἰς τό Ξενοδοχεῖον. Ἀνάπαυσις
 
18:00 Ὑποδοχή ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Σουμελᾶ.
 
18.45 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
19.00 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων εἰς τόν ἑορτάζοντα Ίερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Μέγας Πατριαρχικός πανηγυρικός Ἐσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.
 
21.00 Φιλοξενία εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικήτα.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό ἐστιατόριον «Εὖ Ζῆν».
Ἀνάπαυσις
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
07.30 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
07.00-11:00 Ὄρθρος καί Πανηγυρική, Πατριαρχική θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. (Προσφορά Δώρου). Ἑόρτιος λόγος ὑπό τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
11.00 Ἑόρτιος δοχή εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ.
 
13.00  Επίσημον Γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ. Πρόποσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. Εὐχετική εὐλογία ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Ἀνάπαυσις
 
17:15 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
17.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. (Προσφορά κεράσματος εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ θρόνου εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ). Ὑποβολή σεβασμάτων ὑπό τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, πνευματικῶν - πολιτιστικῶν συλλόγων καί λοιπῶν φορέων τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
 
19.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό Διοικητήριον Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Σερρῶν κ. Ἰωάννου Μωυσιάδου. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
20.00 Ἑόρτια ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν αἴθουσαν «Ἀστέρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» παρατεθησόμενον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Δημητρίου Πασχαλούδη.
Ἀνάπαυσις
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
08.30 Πρωϊνόν εἰς τό Ξενοδοχεῖον.
 
09:15 Ἀναχώρησις δι’ Ἐπισκοπεῖον
 
09.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν. Ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν ἱερόν κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ἐπίδοσις ψηφίσματος διά τήν ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης καί προσφορά δώρου τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ.
 
11.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τό ἱστορικόν 1ον Γυμνάσιον Σερρῶν. Ὑποδοχή ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γυμνασίου κ. Γεωργίου Γάλλου. Σύντομος ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς τοῦ Σχολείου.
 
12.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό Μαξίμειον Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν ἔκθεσιν ἁγιογραφίας τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας καί περιήγησις εἰς τούς χώρους τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.
 
13:00 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό νέον Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον «Κιβωτός Ἀγάπης». Ἐγκαίνια.
 
13:30 Ἐπίσημον Γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερρῶν κ. Πέτρου Ἀγγελίδη εἰς τό ἐστιατόριον «Cityzen» εἰς τήν Ἀκρόπολιν Σερρῶν. Προσφώνησις Δημάρχου Σερραίων. Πρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
15:00 Ἀνάπαυσις
 
17:00 Ἀναχώρησις διά Νιγρίταν
 
17.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν πόλιν τῆς Νιγρίτης. Ἐπίσημος ὑποδοχή καί δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῆς Δημάρχου Νιγρίτης κ. Ἁγνῆς Δουβίτσα. (Προσφορά δώρου). Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Φιλοξενία εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀναχώρησις διά Τερπνήν.
 
18.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τερπνῆς. Προσκύνησις τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς Στέγης φιλοξενίας ἡλικιωμένων ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Εὐχαριστήριος χαιρετισμός ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη, Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Προσφορά κεράσματος. Ἀναχώρησις διά τήν πόλιν τῶν Σερρῶν (19:30).
 
20.00 Ἐκδήλωσις πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ παραδοσιακούς σκοπούς τῆς Μικρασίας εἰς τό ἀμφιθέατρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας.
 
21.00 Δεῖπνον εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν. (ἀνεπίσημον).
Ἀνάπαυσις
 
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
09:00 Πρωινό εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.
 
09.45 Ἀναχώρησις τοῦ Ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ διά τήν Ἀσπροβάλταν.
 
11.30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολικήν Ἀδελφότητα «Λυδία ἡ Φιλιππησία». Δοξολογία. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὑπό τῆς προεστώσης τῆς Ἀδελφότητος δ. Μαρίας Κράλλη. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Τέλεσις τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος, Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ξενάγησις τῆς Α.Θ.Π. καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά διακονήματα τῆς ἀδελφότητος. Προσφορά κεράσματος. Γεῦμα. Ἀναχώρησις δι’ ἀεροδρόμιον Χρυσουπόλεως.
 
Badminton : Δυο διεθνή τουρνουά και σχολή διαιτησίας στο Σιδηρόκαστρο

Στο επίκεντρο του Badminton θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το Σιδηρόκαστρο, με δυο διεθνή τουρνουά και σχολή διαιτησίας στο Σιδηρόκαστρο. Απο 23 έως 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Τουρνουά Junior  στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου , με συμμετοχές απο 10 χώρες του εξωτερικού. Κατηγορίες κάτω των 11 , U13, U15 και U19.

Aπο 26 έως 29 Απριλίου θα διεξαχθεί σεμινάριο διαιτησίας απο την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  Badminton δωρεάν με κατοχύρωση διπλώματος.

Απο 30 Απριλίου έως και 5 Μαΐου θα διεξαχθεί το Διεθνές OPEN ανδρών γυναικών με συμμετοχή απο περισσότερες απο 30 χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Αναμένονται 500 με 600 αθλητές , συνοδοί και επισκέπτες.

Στον χώρο θα λειτουργήσουν περίπτερα διάθεσης τοπικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν εθελοντές και για τα περίπτερα μπορούν να επικοινωνούν με τους Ηλία Τσακιρίδη ( 6973/205.450 ) και Δήμητρα Τριανταφύλλου( 6978/185.852)
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14/04/2015 - 09:23