Πολύ υψηλός κίνδυνος σήμερα για πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει σήμερα για τις περιοχές Αττικής και Ευβοίας (νότια Εύβοια) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παρακαλούνται επίσης οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που να μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας