Απεργιακό Ταμείο ΠΟΣΠΕΡΤΕΘΝΙΚΗ: GR3901101800000018048007100

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε το δρόμο για την καταδίκη της χώρας μας για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για το κλείσιμο της ΕΡΤ.


Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,με την υπ' αριθμ. 1901/2014 απόφαση της, που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2014, απέρριψε (με μειοψηφία 10 δικαστών σε σύνολο 25) την αίτηση ακυρώσεως της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Προέδρου της Π. Καλφαγιάννη κατά της ΚΥΑ που…. κατήργησε την ΕΡΤ και διέκοψε την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. (
HERTOPEN ΕΙΝΑΙ  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ  ΑΝΟΙΧΤΗ Τ/Ο ΚΑΙ Ρ/Φ)

            Μεταξύ των λόγων της αίτησης ακυρώσεως των προσφευγόντων προβλήθηκε κι ένας λόγος που αφορούσε την ακυρότητα της παραπάνω ΚΥΑ ως αντίθετης προς τους αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνες της ΕΣΔΑ και συγκεκριμένα του άρθρου 10 αυτής που προστατεύει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης η οποία περιλαμβάνει και την έκφραση μέσω ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

            Οι προσφεύγοντες (η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Πρόεδρός της), μέσα στη νόμιμη προθεσμία των 6 μηνών από τη δημοσίευση της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέβαλαν Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο, με την οποία ζητούσαν να κριθεί ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ενός οργανισμού δημοσίας ραδιοτηλεόρασης ισοδυναμεί με παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης που προστατεύεται από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

            Όπως έχει κριθεί στην πρόσφατη απόφασή του (στην υπόθεση Manole and Others κατά Μολδαβίας), του οποίου μάλιστα γίνεται επίκληση και από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει ότι όταν ένα Κράτος αποφασίζει να δημιουργήσει ένα σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματά του από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ”, που περιλαμβάνει την ανεξαρτησία του από οικονομικές και πολιτικές πιέσεις.                                                                                                                             

Οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν στην Προσφυγή τους μία πολύ πρόσφατη μελέτη δύο Αυστριακών Καθηγητών Πανεπιστημίου (Walter Berka  και Hannes Tratter με τίτλο “Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση υπό το Άρθρο 10 της ΕΣΔΑ”, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της EBU τον Νοέμβριο του 2013, που αναφέρεται στο κλείσιμο της ΕΡΤ και υποστηρίζουν,με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι η πράξη αυτή της ελληνικής κυβέρνησης παραβιάζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Βάση για την υποστήριξη της θέσης τους στην παραπάνω μελέτη τους είναι η υιοθέτηση από όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός δυαδικού συστήματος ραδιοτηλεόρασης, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η συνύπαρξη της δημόσιας και της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης, ενός συστήματος που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και που μπορεί να συμβάλει στην ερμηνεία του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.

            Όπως προκύπτει από έγγραφο του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κοινοποιήθηκε στους προσφεύγοντες, στην προσφυγή τους δόθηκε αριθμός φακέλλου, ενώ επισυνάφθηκε ένα σετ από ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar Code) για τη συνέχεια της επικοινωνίας τους με τη Γραμματεία. Τούτο σημαίνει ότι η προσφυγή πέρασε ήδη με επιτυχία τον έλεγχο του παραδεκτού, που, θα πρέπει να σημειωθεί, είναι ιδιαίτερα αυστηρός, εάν κρίνει κανείς ότι μόνο το 1/10 περίπου των προσφυγών προωθείται και τελικά εκδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

            Θα πρέπει τέλος να υπογραμμίσουμε ότι η θετική έκβαση της προσφυγής της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Προέδρου της θα έχει, εκτός των άλλων, και ένα ιδιαίτερα ευεργετικό αποτέλεσμα στις κάθε φύσης αξιώσεις του προσωπικού της ΕΡΤ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ-ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ,ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

  Όπως ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε, έτσι θα νικήσουμε                                      ΣΤΙΣ 25/1/2015  ΔΙΝΟΥΜΕ

        ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!

                                                                                                      

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  ΘΑ ΤΟΥΣ  ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ……ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ