Στο τραπέζι η αλλαγή υπολογισμού του ορίου απολύσεων

Στο θέμα των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Γκεγκερογλου λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση θα πρέπει να παραδώσει συγκριτική μελέτη με όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται και στη συνέχεια να καταθέσει προτάσεις για αλλαγές εάν χρειαστεί.

Σήμερα το όριο των ομαδικών απολύσεων είναι 5% για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους ενώ στην περίπτωση που μια επιχείρηση ζητήσει υπέρβαση αυτού του ορίου θα πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας και απόφαση του υπουργού.

Ο κ. Γκεγκέρογλου δεν απέκλεισε αλλαγή της διαδικασίας ,ώστε τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις να ελέγχονται και από άλλους φορείς όπως για παράδειγμα τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.