Στην Ελλάδα τα πρωτεία στην ανεργία και το 2014

Σαράντα οκτώ εκατ. άνεργοι καταγράφονται στα 34 ανεπτυγμένα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, με πρόβλεψη για άνοδο των δεικτών το 2014. Μεταξύ των κρατών υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Η χώρα μας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διεθνούς οικονομικού οργανισμού, θα εξακολουθήσει να κατέχει τα αρνητικά πρωτεία με 28,2% το 2014, με δεύτερη την Ισπανία με 27,8%.

Ο ΟΟΣΑ θεωρεί μεγάλη πληγή τη ανεργία των νέων και προτείνει οι χώρες-μέλη να προχωρήσουν σε μέτρα όπως επιχορήγηση επιχειρήσεων, που ωστόσο το χαρακτηρίζει ανορθόδοξο, προκειμένου να προσληφθούν νέοι.

Προτείνει επίσης να μην συρρικνωθούν οι μηχανισμοί παροχής κοινωνικής πρόνοιας, καθώς παρατηρούνται όλο και περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι.

Παράλληλα, να ανακατανεμηθούν τα κονδύλια τα οποία θα στοχεύουν στην επανένταξη των ανέργων και να μη προχωρούν οι κυβερνήσεις σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ελπίζοντας ότι έτσι θα μειωθεί η ανεργία των νέων, γιατί το μέτρο αποφέρει ελάχιστα οφέλη και επισωρεύει μεγαλύτερα κόστη.

Πηγή: ΝΕΤ