"Σταματήστε το ξεπούλημα της ΔΕΗ" τονίζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας εκφράζει την αντίθεσή του και τη διαφωνία του στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών οργανισμών, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά επισημαίνει τα εξής:


"Είναι στην υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει με κάθε τρόπο την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των αγαθών που παράγουν ή παρέχουν οι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας.

Η Κυβέρνηση υιοθετώντας τις μνημονιακές πολιτικές και τα ιδεολογήματά της περί απελευθερώσεων των αγορών, κατέθεσε σχέδιο νόμου για τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας με το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και του πελατολογίου της, με δέσμευση μέχρι το Μάρτιο του 2015 η εταιρεία αυτή να πωληθεί σε ιδιώτες.

Στο πακέτο αυτό, περιλαμβάνονται οι δύο μονάδες της περιοχής μας (Υδροηλεκτρικός Σταθμός Θησαυρού και Πλατανόβρυσης) καθώς και η σύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο της Κομοτηνής αλλά και οι υπόλοιπες σύγχρονες μονάδες με τον καλύτερο συντελεστή παραγωγής. Επίσης, τα καλύτερα κοιτάσματα λιγνιτών με θερμογόνο 1800 θερμίδων, αφήνοντας έξω τα φτωχά κοιτάσματα λιγνιτών και τους πεπαλαιωμένους σταθμούς παραγωγής στη ΔΕΗ και το 30% του πελατολογίου, περί της τάξης των 2 εκατομμυρίων δηλαδή, προφανώς μεγαλύτερων και καλύτερων πελατών.

Οφείλει η Κυβέρνηση να αιτιολογήσει στην Ελληνική Κοινωνία γιατί εκχωρεί την ηλεκτρική ενέργεια στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους κανόνες κέρδους και ανταγωνισμού που αυτοί υπηρετούν, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό.

Η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας εκθέτει την Κοινωνία σε μη αναστρέψιμους κινδύνους από την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής (καθολικότητα πρόσβασης της ηπειρωτικής και της νησιώτικης χώρας, τροφοδοσία και ομαλή λειτουργία του δικτύου, νέα τιμολογιακά δεδομένα, επέκταση των κοινωνικών και ειδικών τιμολογίων, ασφάλεια των κατοίκων από φυσικά φαινόμενα π.χ. διαχείριση υδάτων σε περιόδους πλημμύρας για την εκμετάλλευση των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών).

Ο παραπάνω σχεδιασμός της Κυβέρνησης θα πλήξει τον αγροτικό τομέα, εκθέτοντας σε πλήρη επισφάλεια το κόστος άρδευσης των εκτάσεων αγροτικής γης όσο και την εγχώρια βιομηχανία με την κατάργηση  των παροχών εκπτώσεων στα τιμολόγια αγροτικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων.

Αναρωτιέται εύλογα κανείς, γιατί γίνεται συνειδητά η επιλογή στήριξης της ευαγγελιζόμενης ανάπτυξης σε πήλινα πόδια, οδηγώντας την ελληνική βιομηχανία σε μαρασμό, τη χώρα σε ύφεση και τους εργαζόμενους στην απόλυση.

Η Κυβέρνηση για να περάσει αυτά τα μέτρα αξιοποιεί κάθε μηχανισμό αυτοματισμού κατά των εργαζομένων στη ΔΕΗ προκειμένου να αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώμη για τους αγώνες που αναπτύσσονται για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και της συνεισφοράς των εργαζομένων αυτών σε όλα τα στάδια παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους αυτή, επικαλούνται έλλειμμα συμμόρφωσης στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ η χώρα μας από το 1999 έχει διαμορφώσει το νομικό πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το Ν. 2773, με αποτέλεσμα ήδη σήμερα η συμμετοχή της ΔΕΗ στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να είναι της τάξης του 65%. Την ίδια ώρα που στη Γαλλία, στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απελευθέρωση δεν είναι μεγαλύτερη του 30%.

Με βάση τα παραπάνω, καταδεικνύεται η μετατροπή του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας και η μεταστροφή του κράτους από εγγυητή των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν αδύναμο παρατηρητή της υποβάθμισης του καθολικού χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών.

Η ψήφιση ενός τέτοιου σχεδίου νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φέρει τεράστιες αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας, η οποία ήδη κατά τα τελευταία 4 χρόνια των μνημονιακών πολιτικών έχει διπλασιαστεί.

Καλούμε τους φορείς της περιφέρειας μας, τους δήμους της περιοχής μας, όλους τους μαζικούς φορείς να βρεθούμε απέναντι σ’ αυτή τη σχεδιαζόμενη καταστροφική πολιτική και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανατραπεί".

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19/03/2014 - 20:19