Διεθνές Συνέδριο FootbALLabout 20 έως 22 Μαρτίου

Το συνέδριο πραγματοποιείται από σήμερα 20 έως το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθούν παράλληλα η Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκών Λιγκών Ποδοσφαίρου (EPFL) και η Έκθεση Ποδοσφαίρου "FootbALLabout Sports Expo"  με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών αθλητικού εξοπλισμού και ένδυσης.


Αναλυτικό πρόγραμμα Διεθνές Συνέδριο FootbALLabout