Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 5 Φεβρουαρίου

Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 5 Φεβρουαρίου

10.00-11.00 Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

11.00-12.00 Γ. ΓΚΙΡΜΠΑΣ

12.00-13.00 Π. ΤΟΜΠΡΗ

13.00-14.00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ Α. ΑΒΔΕΛΑΣ-Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

14.00-16.00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

16.00-18.00 ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-19.00 Α. ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

19.00-20.00 Μ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ

20.00-22.00 Χ. ΒΡΑΧΝΟΣ

22.00-24.00 Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ