Αυξάνονται τελικά οι τιμές και στα πούρα και τα πουράκια

Θα επανακατεθεί τη Δευτέρα, η τροπολογία με την οποία αυξάνεται ο φόρος στα καπνικά προϊόντα. Το πρωί η τροπολογία είχε κατατεθεί εξαιρώντας από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τα πούρα και τα πουράκια. Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επεσήμανε την παράλειψη και  τη Δευτέρα η τροπολογία θα επανακατατεθεί περιλαμβάνοντας τις αυξήσεις και σε αυτά τα δυο καπνικά είδη.