ΠΟΕΔΗΝ: Πρόχειρες και αναποτελεσματικές οι αποφάσεις για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Για το θέμα αυτό, σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, Α. Γεωργιάδη,η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

"Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 έχει προκύψει το μεγάλο πρόβλημα της ανεύρεσης επικίνδυνων αποβλήτων των Νοσοκομείων στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ . Σύμφωνα με την ΚΥΑ 14613/2012 (ΦΕΚ 1537/Τ.Β./8.5.2012) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» την ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέχρι τη διαδικασία μεταφοράς την έχει ο παραγωγός, εν προκειμένω κάθε Υγειονομική μονάδα.

Συγκεκριμένα το κάθε Νοσοκομείο παραγωγός αποβλήτων έχει την ευθύνη του διαχωρισμού, συλλογής, προσωρινής μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων εντός της υγειονομικής μονάδας.

Λόγω του προβλήματος που προέκυψε στο ΧΥΤΑ φυλής εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας που αναφέρει ότι κατόπιν ειδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε δύο υπάλληλοι από την επιτροπή διαχείρισης κάθε Νοσοκομείου να συνοδεύουν τα αστικά απόβλητα στο ΧΥΤΑ. Απόφαση νομικά απαράδεκτη και επί της ουσίας αναποτελεσματική όσον αφορά στην επίλυση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 3528/ΦΕΚ 26/τ.α./4-2-2007 η ανάθεση των ανωτέρω καθηκόντων στους υπαλλήλους των Νοσοκομείων είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους.

Κύριε Υπουργέ, οφείλετε προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα σε μόνιμη βάση να επιβάλλετε στις διοικήσεις των νοσοκομείων να εφαρμόζουν πιστά όλα τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων καθώς επίσης να επιβληθεί ο συστηματικός έλεγχος των αποβλήτων εντός των Υγειονομικών μονάδων.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων, η τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ειδικότερα η ιχνηλασιμότητα παραγωγής των αποβλήτων σε κάθε υγειονομική μονάδα θα επιλύσουν το πρόβλημα και όχι οι ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ και μη αποτελεσματικές αποφάσεις που έχετε λάβει".

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 04/01/2014 - 12:08