ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση της απασχόλησης σε 15 βιομηχανικούς κλάδους

Κατά 5,8% μειώθηκαν οι -με οποιαδήποτε μορφή εργασίας- απασχολούμενοι στις μεταποιητικές βιομηχανίες της χώρας το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν από 356.900 άτομα σε 336.100 άτομα, ενώ μείωση παρουσίασε ο αριθμός των εργαζομένων στους 15 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία το τρίτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε:

- Κατά 7.189 στη βιομηχανία ξυλείας, από 19.251 άτομα σε 12.062 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 37,4%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 27.152 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 55,6%.

- Κατά 6.780 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων εκτός των μηχανών, από 34.474 άτομα σε 27.694 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,7%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 53.570 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 48,3%.

- Κατά 6.569 στη βιομηχανία επίπλων, από 19.251 άτομα σε 12.682 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 34,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 37.622 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 66,3%.

- Κατά 4.069 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, από 20.297 άτομα σε 16.228 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 34.927 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 53,5%.

- Κατά 3.601 στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, από 8.134 άτομα σε 4.533 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 44,3%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 13.075 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 65,3%.

- Κατά 3.574 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, από 18.507 άτομα σε 14.933 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,3%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 44.892 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 66,7%.

- Κατά 2.301 στη βιομηχανία φαρμάκων, από 15.171 άτομα σε 12.870 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,2%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 14.395 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 10,6%.

- Κατά 2.052 στη βιομηχανία χημικών προϊόντων, από 9.542 άτομα σε 7.490 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,5%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 13.395 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 44,1%.

- Κατά 1.828 στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών πέραν των μηχανοκίνητων οχημάτων, από 6.461 άτομα σε 4.633 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,3%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 13.007 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 64,6%.

- Κατά 1.501 στη βιομηχανία χάρτου, από 7.057 άτομα σε 5.556 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,3%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 10.750 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 48,3%.

- Κατά 1.310 στη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων, από 2.471 άτομα σε 1.161 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 53,0%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 5.820 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 80,1%.

- Κατά 936 στη βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, από 5.266 σε 4.330 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 17,8%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 5.836 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 25,8%.

- Κατά 809 στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, από 2.145 άτομα σε 1.336 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 37,7%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 1.953 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 32,6%.

- Κατά 104 στη βιομηχανία μηχανών, από 6.950 άτομα σε 6.846 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1,5%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 13.030 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 47,5%.

- Κατά 87 στη βιομηχανία καπνού, από 3.525 άτομα σε 3.438 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 2,5%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 3.413 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν αυξημένη κατά 0,7%.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27/12/2013 - 17:21