Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Μουσικές Παρασκευές στο ΔΗΠΕΘΕ


Την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου, στις 9.30 το βράδυ, οι "Nuit de l'art" σας ταξιδεύουν με ένα βιολί και ένα ακορντεόν στη Γαλλία με τραγούδια της Edith Piaf, στην Αργεντινή με τους ρυθμούς των Tango του Astor Piazzolla και στην Ουγγαρία και την κάτω Ιταλία με τσιγγάνικες και παραδοσιακές μελωδίες. Τέλος, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον κόσμο του κινηματογράφου, το ταξίδι ολοκληρώνεται με την επιστροφή στην Ελλάδα με γνωστές μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι. Βιολί : Στέφανος Σεκέρογλου. Bayan : Δημήτρης Αραμπατζής. Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.


Τρείς εταιρείες διεκδικούν την επεξεργασία των σκουπιδιών  του νομού Σερρών

 
Εγκρίθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, το Πρακτικό 1 που εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών τεχνικών – εμπορικών προσφορών) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών».
Αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου το άνοιγμα των δεσμευτικών Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την εισήγηση και την απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου.
Οι ενώσεις εταιρειών/εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στη διαδικασία της Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών προσφορών) είναι οι εξής:
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT – ENVITEC A.E.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Νομού Σερρών, για διάστημα είκοσι επτά (27) ετών, με σκοπό την παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, το οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα Συμβατικά Απόβλητα με τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτιο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος του 2015. Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων καθορίστηκε από 45.000 έως 63.000 τόνους, ποσότητα που περιλαμβάνει σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένο οργανικό με διαλογή στην πηγή του, έως 3.000 τόνους. Με βάση τις παραπάνω ποσότητες δύναται η δυνατότητα να ενταθούν περαιτέρω δράσεις ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή αλλά και επαναχρησιμοποίησης υλικών από τους Δήμους, με στόχο τη μείωση της σημερινής ποσότητας παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων.
Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα καλυφθούν όλοι οι στόχοι που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι η επίτευξη του στόχου εκτροπής βιοαποδομήσιμου κλάσματος απορριμμάτων από την ταφή, η επίτευξη του στόχου διαλογής u963 στην πηγή και κομποστοποίησης οργανικού και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων ανάκτησης των υλικών ανακύκλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οριστικά τέλη και πρόστιμα από την μη συμμόρφωση από την Ευρωπαική και Εθνική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα οι τρείς παραπάνω υποψήφιοι ανάδοχοι πρότειναν την τεχνολογική λύση της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας τόσο για τα σύμμεικτα όσο και για το προδιαλεγμένο οργανικό.
Στο τμήμα της Μηχανικής Επεξεργασίας με σύγχρονο εξοπλισμό (οπτικούς, μαγνητικούς διαχωριστές) θα ανακτώνται χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα. Το υπόλοιπο ρεύμα εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων και του προδιαλεγμένου οργανικού θα κομποστοποιείται σε κλειστούς χώρους με αρνητική υποπίεση ώστε μετά από παραμονή του για αρκετές ημέρες να προωθείται στο τμήμα της ραφιναρίας και της πλατείας ωρίμανσης ώστε το παραγόμενο compost (με ευρωπαϊκές προδιαγραφές Ecolabel για το προδιαλεγμένο  και CLO για το σύμμεικτο) να αξιοποιείται προς εδαφική χρήση σε κατάλληλες εφαρμογές. Η ευθύνη για την αξιοποίηση των παραπάνω ανακτώμενων υλικών και του κομπόστ είναι του αναδόχου και τα έσοδα από την αξιοποίηση του, εφ’ όσον υπερβούν τα δηλωθέντα από την μεριά του αναδόχου, θα κατανέμονται κατά 50% υπέρ της ΕΣΑΝΣ. Το σταθεροποιημένο υπόλειμμα της επεξεργασίας θα οδηγείται σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΣΑΝΣ εντός του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου Σερρών που παραμένει στην διαχείριση της ΕΣΑΝΣ προς ταφή. Η όλη εγκατάσταση περιέχει και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ορθή περιβαλλοντική της λειτουργία όπως βιολογικό καθαρισμό, υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης, υποδομές απόσμησης κλπ. Οι δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων, το υπόλειμμα (μικρότερο του 40%) και την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος (μεγαλύτερο του 65%) θα δηλωθούν από τους υποψηφίους αναδόχους στην φάση του ανοίγματος της οικονομικής τους προσφοράς. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί εν μέρει και όσον αφορά το κόστος κατασκευής του από κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ έως του μέγιστου ποσού των 15,5 εκατ. euro. Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ έχει ήδη καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο ΥΠΕΚΑ και αναμένεται η απόφαση έγκρισης.


Η Θρακική Εστία συμμετέχει στην " Πολιτεία των Ευχών"


Στην  "Πολιτεία των Ευχών " συμμετέχει η Θρακική Εστία Σερρών, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί,. με θρακιώτικα κάλαντα , χορούς  και την αναβίωση του εθίμου " Πουρπούρη " με την παραδοσιακή θρακιώτική γκάιντα.
Το χριστουγεννιάτικο έθιμο του ΄΄ΠΟΥΡΠΟΥΡΗ΄΄ προέρχεται από την Ανατολική Θράκη όπου και αναβίωνε τη δεύτερη και τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων. Τι είναι το έθιμο : Με αυτή τη μορφή και ονομασία γίνεται στις μέρες μας στα χωριά Ισαάκιο και Χειμώνιο του Νομού Έβρου των οποίων οι κάτοικοι κατάγονται από την Ανατολική Θράκη (Περιοχή Μακράς Γέφυρας).
Τα κεντρικά πρόσωπα του εθίμου είναι ο Πουρπούρης και η γυναίκα του η Κορτοπούλα. Ο Πουρπούρης είναι μεταμφιεσμένος, φοράει μάσκα και κρεμάει κουδούνια, συμβολίζει το χειμώνα με τις δυσκολίες του και την άγρια όψη του που φοβίζει τους πάντες ακόμα και τα κακά πνεύματα που φεύγουν αυτή την εποχή, χάριν και της δικιάς του συνδρομής. Η Κορτοπούλα συμβολίζει τη γη και τη γονιμότητα και κατ΄επέκταση την άνοιξη και την έλευσή της μετά το χειμώνα. Την Κορτοπούλα υποδύεται άντρας ντυμένος γυναίκα, μια και στο έθιμο παίρνουν μέρος μόνο άντρες. Ο Πουρπούρης κυνηγάει τους νέους που θέλουν να φιλήσουν ή να κλέψουν τη γυναίκα του και όλοι μαζί περιδιαβαίνουν τους δρόμους του χωριού τραγουδώντας, χορεύοντας, πειράζοντας και κερνώντας κρασί τον κόσμο, ευχόμενοι υγεία και καλή σοδειά.


Έκθεση Αντιφασιστικής Γελοιογραφίας

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου , στις 8΄μ.μ. εγκαινιάζεται η  Έκθεση αντιφασιστικής γελοιογραφίας στο στέκι της δημοτικής κίνησης «διάβαση πεζών». Η έκθεση έχει το γενικό τίτλο «Το γέλιο κάνει κακό στο φασισμό» και είναι «φορητή». Πρωτοπαρουσιάστηκε από τη δημοτική κίνηση «Άνω-Κάτω Καλαμάκι» του Δήμου Αλίμου και μεταφέρεται όπου εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί στο ωράριο από 6 ως τις 9 μ.μ.

Χωρίς την ΕΤ3 η Θεσσαλονίκη, καταγγέλουν οι Μπόλαρης, Αηδόνης και Παραστατίδης

Χωρίς περιφερειακό κανάλι θα είναι το νέο σχήμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Παντελή Καψή οι βουλευτές  Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Αηδόνης και Θεόδωρος Παραστατίδης. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις που για μια ακόμη φορά δεν τηρούνται, το τελικό σχέδιο του διάδοχου σχήματος της δημόσιας τηλεόρασης υπακούει εντέλει στη βούληση ή επιθυμία κύκλων να σταματήσει να λειτουργεί αυτοδύναμα η ΕΤ3 ή το διάδοχο σχήμα, ως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός περιφερειακός σταθμός που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλουν οι τρεις βουλευτές. Αφού παραθέτουν το ιστορικό της ίδρυσης της ΕΤ3 και σειρά επιχειρημάτων που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της, όπως το σημαντικό έργο που επιτελέσθηκε τα προηγούμενα χρόνια και η κατάκτηση της αυτονομίας μέσα από ποιοτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και η ακροαματικότητα σε ακριτικές περιοχές που πλέον δεν έχουν ως επιλογή παρά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τα γειτονικά σε κάθε περιοχή ξένα τηλεοπτικά μέσα. Στην ερώτηση επισημαίνεται ακόμη πως το ζήτημα της δημόσιας τηλεόρασης προκάλεσε ρήγμα στο κυβερνητικό σχήμα με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ και ζημία εκατομμυρίων ευρώ με τη διακοπή λειτουργίας της  την περίοδο ακριβώς που αυτή εμφάνιζε κέρδη.
Οι κύριοι  Μπόλαρης, Αηδόνης και Παραστατίδης σημειώνουν πως οι συνεχείς καθυστερήσεις και παλινωδίες της κυβέρνησης στο θέμα αυτό δεν οφείλονται, τουλάχιστον στην περίπτωση της ΕΤ3, σε τεχνικές δυσκολίες και κυβερνητική αδυναμία αλλά στην εξυπηρέτηση των σχεδίων κύκλων που επιθυμούσαν τη διακοπή της αυτοδύναμης λειτουργίας της. Αφού παραθέτουν σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ΕΤ3 στην Περιφερειακή ανάπτυξη και παρουσία στα Βαλκάνια αλλά και στη διασύνδεση με την ομογένεια οι κκ. Μπόλαρης, Αηδόνης και Παραστατίδης ερωτούν τον κ. Καψή ποιος είναι εντέλει ο σχεδιασμός για τη λειτουργία περιφερειακού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την έκφραση με ποιότητα των Ελλήνων της περιφέρειας.


Το Επιμελητήριο βραβεύει τους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο  θα βραβεύσει σε εκδήλωση που διοργανώνει την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου στην αίθουσα  εκδηλώσεων  του " Γεώργιος Χρηστίδης"  στις 8 το βράδυ , τα παιδιά των μελών του που πέτυχαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.