Έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών κατ' εντολή και προς όφελος της Interamerican

Η πολιτική της υποχρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, οδηγεί τα ιδρύματα στην αναζήτηση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία έτσι βαδίζουν ταχύτατα στην ιδιωτικοποίηση και στην υποταγή της έρευνας τους στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έρχεται να  επιβεβαιώσει το παραπάνω, με τη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε με τον όμιλο «Ιnteramerican» και συγκεκριμένα με τη συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, καθώς επίσης σε τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων. Όπως έχει αποδειχθεί και από άλλες παρόμοιες «συνεργασίες», η πολυεθνική θα έχει αποφασιστική παρέμβαση τόσο στη θεματολογία όσο και στον προορισμό της έρευνας.

Ο πρύτανης του Ιδρύματος, Γιώργος Παναγιωτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, όπου ανακοινώθηκε η συνεργασία, αναφέρθηκε σε τρεις «απαγορευμένες» ή «παρεξηγημένες» -όπως είπε- έννοιες για τα Πανεπιστήμια, που πλέον θεωρεί ότι ξεπερνιούνται: Αξιολόγηση, αριστεία, επιχειρηματικότητα. «Ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο εννοείται ότι πρέπει να κρατήσει την ακαδημαϊκότητά του», είπε ο πρύτανης, και συνέχισε: «Δεν μπορούμε όμως να μη βλέπουμε τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, που σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα, να αντλεί δύναμη από αυτήν, να προσφέρει δύναμη σ' αυτήν».

Το θεσμικό πλαίσιο γι' αυτήν τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις έχει τεθεί από την προηγούμενη δεκαετία και συνεχώς εμπλουτίζεται, πάντα με στόχο την πιο έντονη και συχνή εισβολή των επιχειρήσεων στα ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο οδηγός χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (που στη συγκεκριμένη εκδήλωση εμφανίστηκε ως ο φορέας που εξασφαλίζει την «εξωστρέφεια» του Πανεπιστημίου, δηλαδή ακριβώς τη σύνδεση με τις επιχειρήσεις) προβλέπει από το 2005 ακόμα ότι οι χρηματοδότες του μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται «να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους ίδιους, να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες και για λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες» κλπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εταιρείας, ο καθηγητής, Γ. Παυλίδης (που στην εκδήλωση αυτή εκπροσωπούσε τον ΕΛΚΕ) είπε ότι θα διαμορφωθούν από το Πανεπιστήμιο προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις κ.ά. έργα, με όφελος για την «Ιnteramerican» σε μεταφορά τεχνογνωσίας, πιλοτική εφαρμογή νέων λύσεων, διάθεση επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού και δημιουργία καταρτισμένων με τη νέα τεχνολογία στελεχών. Για το Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής τόνισε ότι θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών(;).

Υπενθυμίζεται ότι η «Ιnteramerican» εφαρμόζει στις εταιρείες του ομίλου τη μέθοδο των ενοικιαζόμενων εργαζομένων με 300 ευρώ και 12 ώρες δουλειά, μονοετείς συμβάσεις και δουλειά απογεύματα και Σάββατα. Το 2012 τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν 22,6 εκατομμύρια ευρώ.

 

Πηγή: 902.gr