Αδυναμία λειτουργίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης λόγω υποχρηματοδότησης

Για αδυναμία λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) λόγω έλλειψης θέρμανσης και των περικοπών στη σίτιση των σπουδαστών κάνει λόγο το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το Συμβούλιο αναφέρεται σε «δυσανάλογα μεγάλη» περικοπή της σίτισης των σπουδαστών (μετά την μεταφορά δύο τμημάτων του ΑΤΕΙΘ στο ΤΕΙ Σερρών) ενώ για το  πρόβλημα της θέρμανσης αναφέρει ότι η  έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης (ο σχετικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος) δυσχεραίνει το έργο διδασκαλίας στις αίθουσες, στα εργαστήρια, στα γραφεία και τη διαβίωση των διακοσίων φοιτητών που διαμένουν στην εστία.

Επίσης  το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ διαμαρτύρεται για την έλλειψη διδακτικού προσωπικού, εξαιτίας της φετινής περικοπής μεγάλου αριθμού επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών και των θέσεων μονίμων που δεν καλύφθηκαν, ενώ καταγγέλλει επιχειρούμενη «ποινικοποίηση» των «ειρηνικών αγώνων» του ΤΕΙ για το σχέδιο «Αθηνά» (που είχε εκφραστεί, μεταξύ άλλων, με τις κινητοποιήσεις στα διόδια των Μαλγάρων).