Δημήτρης Παπαδημούλης: «Ποιοι ήθελαν την Ελλάδα πειραματόζωο των πολιτικών λιτότητας;»

Το εύλογο ερώτημα«γιατί δεν αγοράσατε ελληνικά κρατικά ομόλογα το 2010, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις των διεθνών κερδοσκόπων»,αφού δεν το απαγορεύουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες,έθεσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,Δημήτρης Παπαδημούλης,προς την Κομισιόν, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αφορμή η  πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα τουΕυρωπαϊκού Δικαστηρίου,αναφορικά με την υπόθεση νομιμότητας του προγράμματος OutrightMonetaryTransaction (OMT) της ΕΚΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του, μνημονεύει την άποψη τουΓενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία το«πρόγραμμα ΟΜΤ θεωρείται ένα νόμιμο, αντισυμβατικό μέτρο νομισματικής πολιτικής»,υπό την προϋπόθεση ότιη ΕΚΤ θα«απέχει από κάθε άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής (Τρόικα)που ισχύει στο οικείο κράτος»,καθώς επίσης, ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της αποκατάστασης της«αποτελεσματικής χρήσης των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής»της ΕΚΤ και της«μείωσης των επιτοκίων που απαιτούνται για τα ομόλογα ενός κράτους μέλους, με σκοπό την εξομάλυνση της κατάστασης».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφούρωτάτους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,κατά πόσο η ΕΚΤ θα«αποχωρήσει από το σχήμα της Τρόικα, το οποίο βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, ‘διαστρεβλώνει’ τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και επιβάλλει μέτρα οικονομικής πολιτικής που παραβιάζουν τον πυρήνα του κοινοτικού δικαίου»,ζητά από τοΜάριο Ντράγκινα ξεκαθαρίσειεάν«σκοπεύει, επιτέλους, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αγορά κρατικού χρέους, για να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα του αποπληθωρισμού».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, απευθύνει προς τους τρεις θεσμούς της ΕΕ, την Κομισιόν, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ, το εξής ερώτημα:

«Εφόσον είναι νόμιμη η αγορά κρατικού χρέους, γιατί δεν αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα στην αρχή της κρίσης, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις των αγορών προς την Ελλάδα και να «αποκατασταθεί η αποτελεσματική χρήση των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ»; Ποιοι ήθελαν την Ελλάδα πειραματόζωο των πολιτικών λιτότητας;»

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς το Μάριο Ντράγκι, η οποία κατατέθηκε, επίσης, στην Κομισιόν και το Συμβούλιο:

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το πρόγραμμα ΟΜΤ θεωρείται ένα νόμιμο, αντισυμβατικό μέτρο νομισματικής πολιτικής που στόχο έχει να «αποκαταστήσει την αποτελεσματική χρήση των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής» της ΕΚΤ και να «μειώσει τα επιτόκια που απαιτούνται για τα ομόλογα ενός κράτους μέλους με σκοπό την εξομάλυνση της κατάστασης». Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει ο Γενικός Εισαγγελέας για να θεωρηθεί νόμιμο το ΟΜΤ, είναι και η αποχή της ΕΚΤ «από κάθε άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής (Τρόικα) που ισχύει στο οικείο κράτος», που εκμεταλλεύεται το εν λόγω πρόγραμμα.

Ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

1. Σκοπεύει να αποχωρήσει από το σχήμα της Τρόικα, το οποίο βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, «διαστρεβλώνει» τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και επιβάλλει μέτρα οικονομικής πολιτικής που παραβιάζουν τον πυρήνα του κοινοτικού δικαίου;

2. Σκοπεύει, επιτέλους, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αγορά κρατικού χρέους, για να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα του αποπληθωρισμού;

3. Εφόσον είναι νόμιμη η αγορά κρατικού χρέους, γιατί δεν αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα στην αρχή της κρίσης, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις των αγορών προς την Ελλάδα και να «αποκατασταθεί η αποτελεσματική χρήση των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ»; Ποιοι ήθελαν την Ελλάδα πειραματόζωο των πολιτικών λιτότητας;