Έγκριση προτάσεων 215 δις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών‏

Βρυξέλλες, Θωμάς Σίδερης
Έγκριση προτάσεων 215 δις  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών 
 
Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ θα επωφεληθούν από το ύψους 315 δισ. ευρώ επενδυτικό σχέδιο –το οποίο δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο– συνεισφέροντας παράλληλα στην υλοποίησ​ή του, είναι το κεντρικό θέμα της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες το διήμερο 16 και 17 Απριλίου.
​Ο​ι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ εκθέ​τ​ουν τις προτάσεις τους για τη​ν​ περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας κινητοποίησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων από το ΕΤΣΕ σε περιφερειακό επίπεδο, ​αλλά και το πώς​ οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τα έργα μικρής κλίμακας θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις του νέου Ταμείου.
 
Αποδοτική χρήση των πόρων στον οικοδομικό τομέα της Ευρώπης
 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει διάφορες δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης ενέργειας στα κτίρια. Υπό την καθοδήγηση του κ. Csaba Borboly (RO/PPE), Προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου της Harghita, η ΕτΠ θα επιδιώξει να εγκρίνει τη γνωμοδότησή της που εστιάζεται στα σχέδια της Επιτροπής. Ο κ. Borboly εκφράζει ανησυχίες για «την ενδεχόμενη παράβλεψη του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και στην άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Εκτός από τη μη συνεκτίμηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή βιωσιμότητα των κτιρίων, στο σχέδιο γνωμοδότησης επισημαίνεται ότι η ΕΕ θα ήταν σκόπιμο να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που συνεπάγονται τα βιώσιμα κτίρια και να ενθαρρύνουν την επέκταση πράσινων υποδομών.
 
Κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων της ΕΕ για το γάλα
 
Μετά την κατάργηση, στις 31 Μαρτίου, του συστήματος ποσοστώσεων της ΕΕ για το γάλα, η ΕτΠ θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες αυτής της κατάργησης στη γαλακτοκομική παραγωγή των περιφερειών της ΕΕ, με βάση το σχέδιο γνωμοδότησης που καταρτίστηκε με εισηγητή τον κ. René SOUCHON (FR/PES), Πρόεδρο της περιφέρειας Auvergne. Ο εισηγητής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις ανησυχητικές συνέπειες που θα είχε η μείωση ή η εγκατάλειψη της παραγωγής γάλακτος στις μειονεκτούσες ή στις ευάλωτες περιφέρειες, στις οποίες η παραγωγή γάλακτος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της απασχόλησης και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της περιφερειακής οικονομίας. Μεταξύ των συστάσεών του, ο εισηγητής προτρέπει την ΕΕ να λάβει επειγόντως μέτρα διασφάλισης των εισοδημάτων όλων των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και ζητά την άμεση αναβάθμιση του επιπέδου που παρέχει το δίχτυ ασφαλείας στους γαλακτοπαραγωγούς, εν αναμονή της εφαρμογής κάποιου άλλου μηχανισμού.
 
Άλλες γνωμοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
 
·Βελτίωση της εφαρμογής της «Εδαφικής Ατζέντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισηγητής: ο κ. Marek Woźniak (Περιφερειάρχης Wielkopolska, PL/EPP)
 
·Στρατηγική για τη διεύρυνση και τα κυριότερα ζητήματα ενόψει της περιόδου 2014-2015
Εισηγητής: ο κ. Franz Schausberger (εκπρόσωπος του κρατιδίου Σάλτσμπουργκ, AT/EPP)
 
·Εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 σχετικά με τις μεταφορές
Γενικός εισηγητής: ο κ. Σπύρος Σπυρίδων (δημοτικός σύμβουλος Πόρου, EL/EPP)
 
·Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
Εισηγήτρια: η κ. Cristina Mazas Pérez-Oleaga (Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Απασχόλησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Cantabria, ES/EPP)