Δείτε τη διακαναλική συνέντευξη του ΕΕΚΗ διακαναλική συνέντευξη του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Υπενθυμίζουμε ότι αρνήθηκε να νομιμοποιήσει τη ΝΕΡΙΤ.


Δείτε την ΕΔΩ.