Πλαφόν στις τιμές: Σε ποια προϊόντα και για πόσο καιρό

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 θα ισχύει το πλαφόν κέρδους σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών που αποφάσισε η κυβέρνηση προκειμένου να μετριάσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του εν λόγω νόμου έως τις 30 Ιουνίου 2022 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021.  

Η διάταξη είναι σκοπίμως γενική έτσι ώστε να μπορεί να υπαχθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στο οποίο παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας

Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες και εφαρμόζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης σωρευτικά ή διαζευκτικά ως εξής: 

  • Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον.  
  • Πρόστιμο από 5.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ.  
  • Επίσης προβλέπεται πρόστιμο έως 50.000 ευρώ εάν κάποιος αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει στοιχεία που θα ζητήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.