Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Την επιβολή έκτακτου περιβαλλοντικού τέλους σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ανάλογα με τις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη βουλή. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η τροπολογία επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος ύψους 3000 ευρώ εφόσον τα αυτοκίνητα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4.

Αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα που υπάγονται στα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b επιβάλλεται έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος ύψους 1000 ευρώ.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει ότι απαγορεύεται η ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων εφόσον υπάγονται στις προδιαγραφές προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1.