Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως ορίστηκε επίσημα, είναι η 14η Ιουλίου. Οι τροποποιητικές και οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, εφόσον οι αρχικές φορολογικές δήλωσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01/07/2014 - 17:14
Συνημμένα αρχεία: