Εκδήλωση-Συζήτηση το Σάββατο 2 Ιουνίου: «...η Ιστορία θα με δικαιώσει...» η κληρονομιά του ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ