Εσείς ποιού μνημονίου είστε;

Εσείς ποιού μνημονίου είστε;ξενιτιά

Ο Jo Di Graphics για το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό