Αφιέρωμα #TTIP στο unfollow: Ανταγωνισμός για λίγους και καλούς

Αφιέρωμα TTIP στο unfollow:

Του Λεωνίδα Βατικιώτη


Το ιδεώδες του πλήρους ανταγωνισμού που φαντάστηκε πλήθος αστών οικονομολόγων βρίσκει την πραγμάτωσή του στα έγγραφα της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) που έδωσε στη δημοσιότητα η Greenpeace, σπάζοντας για πρώτη φορά το τείχος σιωπής που περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις.

Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για πολλούς εξακολουθεί να αποτελεί εγγύηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και ανάχωμα των τυφλών δυνάμεων της αγοράς, πολλές φορές ξεπερνάει ακόμη και τις ΗΠΑ σε ύμνους υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αναφέρει, για παράδειγμα, το σχετικό έγγραφο την ακόλουθη πρόταση της ΕΕ: «Οι εταίροι αναγνωρίζουν τη σημασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στις εμπορικές και επενδυτικές τους σχέσεις. Η ενδυνάμωση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού συμβάλλει στο να κάνει τις αγορές να δουλεύουν καλύτερα εξασφαλίζοντας ότι όλες οι εταιρείες ανταγωνίζονται με την αξία τους. Αυτό ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία ως σύνολο». Οι διαπραγματευτές της ΕΕ προτείνουν μάλιστα την ενσωμάτωση και της ακόλουθης παραγράφου: «Οι εταίροι αναγνωρίζουν ότι επιχειρηματικές πρακτικές και παρεμβάσεις του κράτους ενάντια στον ανταγωνισμό έχουν τη δυναμική να νοθεύουν την κατάλληλη λειτουργία των αγορών και να υπονομεύουν τα οφέλη από την απελευθέρωση του εμπορίου». Στην πυρά λοιπόν το κράτος, ζητούν οι Βρυξέλλες!

Στη βάση των παραπάνω μία κρατική φαρμακοβιομηχανία που θα επιχειρήσει να προσφέρει φθηνά φάρμακα σε αρρώστους και να μειώσει το κόστος που αναλογεί στα ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, θα κλείσει γιατί υπονομεύει τον πλήρη και ανόθευτο ανταγωνισμό. Αυτό διατάσσει η Διατλαντική Συμφωνία και αυτό θα στηρίξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που ως τώρα δεν έχει διαφωνήσει στο παραμικρό και...

περισσότερα διαβάστε στο unfollow που κυκλοφορεί