Σισμανόγλειο: Συγκέντρωση των εργαζομένων την Παρασκευή 5 Ιουνίου

Τους λόγους που οδήγησαν στη συγκέντρωση, εξηγεί το σωματείο εργαζομένων σε ανακοίνωσή του:

"Μετά την αναστάτωση των συναδέλφων τη Παρασκευή 29/05/15 από τη κυκλοφορία μιας αίτησης που αφορούσε το εν λόγω θέμα, το ΔΣ του Σωματείου επικοινώνησε με το δικηγόρο του σωματείου κ. Δ. Λαμπρόπουλο, ο οποίος θα έρθει για να μας ενημερώσει τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/06/15 ώρα 11πμ στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Επίσης ενημερώνουμε τους εργαζόμενους κατόπιν της συζήτησης που είχαμε μαζί του για τα κάτωθι:

Ως προς το ζήτημα της πλήρους περικοπής των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας από 1-1-2013 και εφεξής από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, αλλά και της μειωμένης καταβολής τους προγενέστερα από το Ν. 4024/2011 (250 € Δώρο Πάσχα, 250 € Επίδομα Αδείας και 500 € Δώρο Χριστουγέννων), επειδή είναι αμφισβητούμενο το ζήτημα εάν ο υπάλληλος πρέπει να στραφεί κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή/και κατά του νοσοκομείου και επειδή ισχύουν διαφορετικές διατάξεις ως προς την παραγραφή για κάθε φορέα, ο κ Λαμπρόπουλος προκρίνει ως καλύτερη λύση την κατάθεση αίτησης τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο όσο και προς το νοσοκομείο για την καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας από 1-1-2013.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του σωματείου κ. Λαμπρόπουλο, ο οποίος μπορεί να καταθέσει επ' ονόματι και για λογαριασμό όλων των συναδέλφων  του νοσοκομείου μας και στους δύο φορείς αίτηση διακοπής της παραγραφής με δικαστικό επιμελητή.
Εξυπακούεται ότι η εντολή προς το δικηγόρο θα αφορά την υποβολή αιτήσεως διακοπής της παραγραφής και μόνο, το εάν και πότε θα προχωρήσουμε δικαστικά θα το κρίνουμε σε ύστερο στάδιο σε συνεννόηση πάντα με το δικηγόρο του σωματείου".