ΟΙΕΛΕ: Στη δικαιοσύνη όσα ιδιωτικά σχολεία θα λειτουργήσουν την Πασχαλινή περίοδο

Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και η ομοσπoνδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών - λειτουργών Ελλάδας, αναφέρει:"Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει αποδέκτες σοβαρών καταγγελιών για μεγάλα ιδιωτικά σχολεία που προτίθενται να λειτουργήσουν τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα. Η λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών είναι απαράδεκτη για τους ακόλουθους λόγους:
 

  • Νομοθετικά, διότι τα ιδιωτικά σχολεία δια νόμου έχουν τις ίδιες ακριβώς εορτές και αργίες με τα δημόσια σχολεία.
  • Για λόγους Συνταγματικής ισονομίας: Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, ιδιαίτερα των τάξεων του Λυκείου, ευνοούνται απροκάλυπτα από την επιπλέον φοίτησή τους σε σχέση με τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Επομένως απαγορεύεται από το Σύνταγμα η διαφορετική μεταχείρισή των μαθητών των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων.
  • Για λόγους παιδαγωγικούς: Η περίοδος των διακοπών αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητές να ξεκουραστούν και να αφιερώσουν χρόνο για τις προσωπικές τους δραστηριότητες. Ιδιαίτερα οι Έλληνες μαθητές, οι πιο σκληρά εργαζόμενοι μαθητές της Ευρώπης, έχουν απόλυτη ανάγκη από την όποια ανάπαυλα τους χορηγεί ο νόμος. Η φροντιστηριοποίηση και η  συνεχής εντατικοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας επιβαρύνουν επιπλέον τους ήδη υπερβολικά φορτωμένους με την παράλογη ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων και εξαντλημένους ηθικά και ψυχολογικά νέους μας.
 
Στην πρόσφατη συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι Υπουργοί κ.κ. Μπαλτάς και Κουράκης κατέστησαν σαφές πως οι νόμοι θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τις διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει από τις εποπτικές αρχές της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη να παρέμβουν για όλες τις υποθέσεις παράνομης λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα".