Tα ανείσπρακτα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια και η ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Ενδιαφέρουσα επιστολή του εργατικού κέντρου Ευβοίας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γεν. Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
ΠΡΟΣ


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γεν. Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

To σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» αποτελεί νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη της τους εργαζομένους του εργοστασίου της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» στο Μ. Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας και ανήκει στη δύναμη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία αναφέρονται σε ανείσπρακτα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια και λίστες καταθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας προς περαιτέρω διερεύνηση όσα γνωρίζουμε σχετικά με ένα τέτοιο δάνειο, το οποίο χορηγήθηκε κατά το έτος 2008 στην εταιρία «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ» του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και για την αποπληρωμή του οποίου εγγυήθηκε η 100% θυγατρική αυτής εταιρία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» του ίδιου επιχειρηματία.

Για να πάρουμε τα πράγματα απ’ την αρχή, η ύπαρξη του εν λόγω δανείου μας έγινε γνωστή και μας απασχόλησε για τους εξής λόγους :

Στις 30-7-2014 με επίσπευση των απλήρωτων εργαζομένων της εταιρίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ, μελών του σωματείου μας, εκπλειστηριάσθηκε ακίνητο-βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» στο Βαθύ Αυλίδας.

Για την ικανοποίηση των δανειστών της καθ’ ης ο πλειστηριασμός, μεταξύ των οποίων ασφαλώς οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της, συντάχθηκε πίνακας κατάταξης, κατά του οποίου άσκησε ανακοπή η AlphaBank στρεφόμενη εναντίον όλων των εργαζομένων της εταιρίας με λόγο ανακοπής την αμφισβήτηση του συνόλου των απαιτήσεων των εργαζομένων και μάλιστα όχι μόνο αυτών για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων αλλά και εκείνων που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Δικάσιμος για τη συζήτηση της άνω ανακοπής ορίστηκε η 16η/1/2016.

Για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής, η τράπεζα στηρίζει το έννομο συμφέρον της σε δάνειο ιλιγγιώδους ποσού (άνω των 500 εκατ. Ευρώ) το οποίο είχε χορηγηθεί κατά το έτος 2008 στην εταιρία «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ», και για το οποίο εγγυήθηκε η θυγατρική της εταιρία ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ως αυτοφειλέτρια.

Το κύρος, βεβαίως, της σχετικής εγγύησης και της απορρέουσας από αυτήν απαίτησης της Τράπεζας, αμφισβητείται για ευνόητους λόγους από εμάς τους εργαζομένους.

Ειδικότερα, είναι αυταπόδεικτο ότι αυτή η επιζήμια για την εταιρία ΙΝΤΕΡΚΕΜ σύμβαση εγγύησης για ποσό δυσανάλογο του μετοχικού της κεφαλαίου και της αξίας του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της υπέρ της μητρικής της εταιρίας, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που την συνοδεύουν, είναι άκυρη σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 1 περ. α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 42Ε παρ. 5 του Ν. 2190/20. Σημειώνεται, συναφώς, ότι σε λιγότερο από 4 χρόνια από τη λήψη του δανείου, η εν λόγω εταιρία παρουσίασε «έλλειψη ρευστότητας», διέκοψε την παραγωγική της δραστηριότητα και σταμάτησε να πληρώνει τους εργαζομένους της.

Ήδη μάλιστα έχει εκδοθεί η με αριθμό 848/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, με την οποία έχει κριθεί άκυρη η σχετική εγγύηση, ενώ κατά της απόφασης αυτής η τράπεζα έχει ασκήσει έφεση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί πολύ σύντομα και συγκεκριμένα στις 20/02/2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουμε ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας ανακοπή εναντίον της τράπεζας για την αποβολή της από τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης δανειστών ακριβώς για τον λόγο ότι η απαίτησή της κατά της άνω εταιρίας είναι ανύπαρκτη, ως απορρέουσα από άκυρη σύμβαση.

Παρά ταύτα, λόγω της ασκηθείσης εκ μέρους της τράπεζας ανακοπής και ανεξάρτητα από την βασιμότητα των λόγων της, οι επί τρία χρόνια απλήρωτοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής.

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο και θα πρέπει να διερευνηθούν, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του γενικού συμφέροντος, οι συνθήκες χορήγησης των εν λόγω δανείων, η κατάσταση των δανειοληπτών των συγκεκριμένων δανείων, δηλαδή των επιχειρηματιών, των μελών των διοικήσεων των επιχειρήσεών τους και των μελών των οικογενειών τους που έχουν καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και οι εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών και των υπευθύνων που ενέκριναν τη χορήγηση των εν λόγω δανείων".
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 19/03/2015 - 07:11