Διαπιστωτική πράξη απόλυσης του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου

Οι "διαθέσιμοι" εκπαιδευτικοί δίνουν το "πασαπόρτι" στον πρώην υπουργό.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙO ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                      Αθήνα 3/2/2015 
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ 

------------------------
ΤΜΗMΑ:  ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ                                                                Προς:  Τον κ. Κων/νο  Αρβανιτόπουλο 

Δ/νση :  Στους δρόμους 19 μήνες –                                                                          Τέως Υπουργό Παιδείας  

              Τ.Κ. 22/7/13

Πληροφορίες:  Λαϊκή ετυμηγορία

Τηλ/νο:  22.7.2013-25.1.2015


ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης Απόλυσης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την από 25/1/2015 απόφαση του κυρίαρχου Ελληνικού λαού με θέμα «Στείλτε τους στα σπίτια τους»
  2. Τον "Υπαλληλικό Κώδικα", Νόμος υπ.αριθμ.3528/9_2_2007 – Περί επίορκων υπαλλήλων. 
  3. Το νόμο υπ’ αριθ. 4172/2013: (Α’ 167) (Άρθ. 82) περί διαθεσιμότητας. 
  4. Το νόμο υπ’ αριθ. 4186/2013
  5. Τη 162306/∆2/30-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη Διαθεσιμότητας.
  6. Την απόφαση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (Αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274) ΦΕΚ Β 1992/14.08.2013: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους.

    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 


    Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη απόλυση του επί συμβάσει υπαλλήλου του Ελληνικού λαού, Κων/νου Αρβανιτόπουλου κατηγορίας ΠΕ Υπουργών, από 25/1/2015 λόγω της καταπάτησης του όρκου του, περί υπηρέτησης των συμφερόντων του ελληνικού λαού και τη συμμετοχή του στις διαθεσιμότητες – απολύσεις εκπαιδευτικών, τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και ιδιαίτερα της ΤΕΕ, αλλά και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.


Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης και περίληψη αυτής να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 


                                                                                                                                    ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΤελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54