Όχι στην εκμετάλλευση του χρυσού τονίζει το εργατικό κέντρο Δράμας

Η απόφαση αναφέρεται σε ενδεχόμενες ενέργειες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

"Τα μέλη του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας κατά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου (αρ. πρ. 9-18/12/2014) συζήτησαν και αποφάσισαν ομόφωνα τη στάση που θα κρατήσουν στο θέμα της εκμετάλλευσης του χρυσού στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και την εκφρασμένη άρνηση των τοπικών κοινωνιών, κατέληξαν στην άποψη ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσει η επένδυση αυτή, αφού τα οφέλη που θα προκύψουν είναι κατά πολύ μικρότερα σε σύγκριση με τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν.

Παρ' ότι ο φορέας που εκπροσωπούν, μάχεται υπέρ της εργασίας και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, το θέμα αυτό, σαφέστατα αφορά στην υγεία των πολιτών και στην ποιότητα ζωής, αγαθά τα οποία -όπως εκφράστηκε στο ΔΣ- δεν θα τα θυσιάσουμε στο βωμό των λίγων θέσεων εργασίας και του κέρδους".