"Ανάγκη για δωρεές για το ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου"

Αλληλεγγύη με πράξεις !!