Εργαζόμενοι ΟΓΑ: Παλεύουμε μέσα σε αντίξοες συνθήκες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕ-ΟΓΑ, με αφορμή τα εγκαίνια που έγιναν τη Δευτέρα σε υποκατάστημα του ΟΓΑ στην Κοζάνη, έδωσαν στη δημοσιότητα ανακοίνωση, στην οποία περιγράφουν τα προβλήματα στον οργανισμό, που έχουν επίπτωση στους εργαζόμενους, αλλά και στους εξυπηρετούμενους από τον ΟΓΑ.

"Με αφορμή τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου Υποκαταστήματος ΟΓΑ στην Κοζάνη σήμερα 15/9/2014, προβαίνουμε στην έκδοση του κάτωθι δελτίου Τύπου.

Φαινομενικά, η έναρξη λειτουργίας του νέου Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη δίνει απάντηση σε ένα χρονίζον και δίκαιο αίτημα όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι, όμως, πράγματι έτσι;

Γιατί χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν έξι χρόνια από την ίδρυση του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας ώστε αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί;

Γιατί παρόλο το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε παραμένει «ελλιπής, επί του παρόντος, η στελέχωση του εν λόγω Υποκαταστήματος»; Για να το πούμε πιο παραστατικά, η συγκεκριμένη στελέχωση (τέσσερεις υπάλληλοι συνολικά), η οποία ενδεχομένως υπολείπεται της στελέχωσης τοπικού βουλευτικού γραφείου, προσιδιάζει σε Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ, όταν μόνο το γραφείο του Διοικητή του ΟΓΑ στελεχώνεται με υπερδιπλάσιο αριθμό υπαλλήλων;

Ποια ήταν η ανάγκη να γίνει τώρα ένα Υποκατάστημα που «επί του παρόντος» θα έχει «κυρίως υποστηρικτικό και διαβιβαστικό χαρακτήρα», ο οποίος δεν διαφέρει πολύ από τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί και εκτελούνται από τους κατά τόπους Ανταποκριτές του Οργανισμού;

Τα ερωτήματα αυτά, πιθανότατα, θα παραμείνουν αναπάντητα. Εμείς, όμως, οι εργαζόμενοι στον ΟΓΑ γνωρίζουμε ήδη την μια και μοναδική απάντηση, την οποία μπορεί και οι εξυπηρετούμενοι από τον Οργανισμό πολίτες να έχουν ήδη συνειδητοποιήσει: Η ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών έρχεται πάντα σε δεύτερη μοίρα, ιδιαιτέρως όταν αντιπαρατίθεται με την ανάγκη εξυπηρέτησης πολιτικών συμφερόντων, μικρότερης ή και μεγαλύτερης κλίμακας.

Ο Σύλλογός μας έχει σαφώς ταχθεί υπέρ της αποκέντρωσης του ΟΓΑ. Η ικανοποίηση, όμως, της ανάγκης αυτής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λειτουργία επαρκώς στελεχωμένων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων, τα οποία θα έχουν πλήρεις αρμοδιότητες. Αντ’ αυτού, έχει επιλεγεί η «λύση» της υποβαθμισμένης παρουσίας του ΟΓΑ στην περιφέρεια, με «κοπτοραπτική» αρμοδιοτήτων ανά Υποκατάστημα, και συνεχείς εμβαλωματικές μετακινήσεις προσωπικού και «πακέτων εργασίας» μεταξύ Υποκαταστημάτων και Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η στελέχωση του νέου Υποκαταστήματος είναι χαρακτηριστική των επιλογών της κυβερνητικής πολιτικής, της οποίας πιστός εφαρμοστής είναι και παραμένει σε όλα η Διοίκηση του ΟΓΑ. Το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά τη λειτουργία του με τέσσερεις υπαλλήλους, οι οποίοι μετακινήθηκαν, ευτυχώς οικειοθελώς, από άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού, χωρίς πρόβλεψη για καμία νέα πρόσληψη υπαλλήλου.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, στο ίδιο διάστημα, η Διοίκηση του ΟΓΑ, μέσω της προσχηματικής εφαρμογής της διαδικασίας «αξιολόγησης δομών – διαθεσιμότητας» συναίνεσε στην απομείωση του, ήδη αποψιλωμένου, ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού κατά δεκαπέντε (15) «πλεονάζοντες» συναδέλφους. Το πόσο «περιττοί» ήταν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αποδεικνύεται από το ότι ήδη εννέα (9) εξ αυτών έχουν επιστρέψει στην εργασία τους, μετά από σχετική δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν, και σε αναμονή της πλήρους δικαίωσης και των δεκαπέντε.

Η διευκόλυνση που το νέο Υποκατάστημα πρόκειται να παρέχει στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ στη Δυτική Μακεδονία αποτυπώνεται ανάγλυφα στο περιορισμένο των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που, «επί του παρόντος», του έχουν ανατεθεί:

Οικογενειακά επιδόματα,

Ασφάλιση εργαζομένων σε εργοδότες / επιχειρήσεις (Ν.3232/2004),

Έξοδα κηδείας,

Επίδομα μητρότητας.

Δηλαδή, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όλοι οι αγρεργάτες, καθώς και όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση για οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή από τον ΟΓΑ συνεχίζουν να υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ στην Αθήνα.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ καλή δύναμη στους συναδέλφους μας που θα κληθούν να εξηγούν καθημερινά στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι για την μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στην Αθήνα.

ΖΗΤΑΜΕ την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΓΑ, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα με πρόσληψη νέων μόνιμων υπαλλήλων. Οι «σκέψεις» που διατυπώθηκαν και διοχετεύτηκαν για «εθελοντικές», ή ακόμη και υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, είναι και θα παραμείνουν έξω από κάθε συζήτηση.

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ τις «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις με «μπαλώματα», «συνεργεία» και «περιοδεύοντες υπαλλήλους».

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ την «από την πίσω πόρτα» καταστρατήγηση της οκτάωρης πενθήμερης εργασίας, με συστηματική προσπάθεια εισαγωγής της «οικειοθελούς» εργασίας Σάββατα και Κυριακές.

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ την υποβίβαση του ΟΓΑ και των ασφαλισμένων του σε εργαλεία εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, και μάλιστα παλαιοκομματικού τύπου.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ καθημερινά, μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες υποστελέχωσης και ελλιπούς υλικοτεχνικής υποστήριξης, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και όλων των εξυπηρετούμενων από τον Οργανισμό πολιτών".