"Εξέταστρα" σε δημόσια νοσοκομεία από "ανεξεταστέους" στην κοινωνική πολιτική

Στο θέμα της αυθαίρετης "κοστολόγησης" των μαστογραφιών στο Νοσοκομείο Άρτας, αναφέρεται η ένωση ιατρών νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ) και έστειλε προς το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Αρτας ην ακόλουθη επιστολή:


Θέμα: «Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου Αρτας για την καταβολή εξετάστρων των εξεταζομένων στον ψηφιακό μαστογράφο (πράξη 19/ 12-6-2014)»
"Με την αναφερόμενη απόφαση του ΔΣ του ΓΝ Αρτας, προβήκατε σε «κοστολόγηση» της ψηφιακής μαστογραφίας που διενεργείται στο νοσοκομείο σας στο ποσό των 46,02 €, ζητώντας από μεν τους ασφαλισμένους τη διαφορά των 30 € από την τιμή της μαστογραφίας που προβλέπει το κρατικό τιμολόγιο, όλο το ποσόν δε των 46 € από όσους δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

Σας καλούμε να ανακαλέσετε τη σχετική απόφαση του ΔΣ άμεσα.

Η απόφασή σας αυτή είναι:

1. Παράνομη. Η υπ’ αριθμ. Υ7/οικ.1477/17-3-1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας προβλέπει προσωρινή κοστολόγηση από το ΔΣ του Νοσοκομείου εισαγομένων νέων ιατρικών πράξεων, που δεν περιέχονται στη σχετική κατάσταση τιμολόγησης που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και υποχρεωτικά ακολουθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος αυτή, δεν αναφέρεται καν στην απόφαση του ΔΣ, αν και είναι η μόνη που δίνει το δικαίωμα προσωρινής κοστολόγησης.

Η «ψηφιακή μαστογραφία» δεν είναι νέα εξέταση. Νέο μηχάνημα είναι ο ψηφιακός μαστογράφος, σε αντικατάσταση των μαστογράφων παλαιότερης τεχνολογίας, ώστε η κλασσική εξέταση της μαστογραφίας να γίνεται με σημαντικά μικρότερη δόση ακτινοβολίας για την εξεταζόμενη γυναίκα.

Εάν κρίνεται ότι με μηχανήματα νεώτερης τεχνολογίας, αλλάζει το κόστος των εξετάσεων αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Υπουργείο Υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε νοσοκομείο θα αναπροσάρμοζε αυθαίρετα το κόστος της εξέτασης ή της ιατρικής πράξης, εάν προμηθευόταν νεώτερης τεχνολογίας υπέρηχο ή αξονικό τομογράφο, ή γαστροσκόπιο, ή καλύτερης ποιότητας χειρουργικά ράμματα κλπ.

2.  Παράνομη διπλά. Στο άρθρο 1 του ν. 4238/14 για την ΠΦΥ, αναφέρονται:

Γενικές αρχές

1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

(Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία.

2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας.

3. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του, μέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.


Η μαστογραφία αποτελεί κατ’ εξοχήν προληπτική εξέταση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ΠΦΥ να παρεκκλίνει από τις αρχές λειτουργίας που καθορίζουν το ρόλο του, και συγκεκριμένα της καθολικής και ισότιμης παροχής υπηρεσιών που είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία.

 
3.  Αντιεπιστημονική. Γιατί τα οικονομικά προσκόμματα, που αντιμετωπίζουν στις σημερινές συνθήκες φτωχοποίησης, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι κλπ, τους αποτρέπουν να υποβάλλονται στον χρήσιμο και αναγκαίο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα και με τα διεθνή πρωτόκολλα με βέβαιο τον κίνδυνο της αύξησης της νοσηρότητας και της θνητότητας από καρκίνο του μαστού. Οπου πέραν των εγκληματικών επιπτώσεων στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, αυξάνει δραματικά και το συνολικό υγειονομικό κόστος.


Η απόφασή σας αυτή καταδεικνύει περίτρανα την ακαταλληλότητά σας ως Διοίκηση ενός δημόσιου νοσοκομείου, το οποίο το αντιμετωπίζετε ως ιδιωτική κερδοφόρα επιχείρηση, και όχι ως φορέα που οφείλει να προασπίζει και να προάγει την υγεία των πολιτών.Οι πολίτες, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, της υπέρογκης φορολογίας, αλλά και της εξοντωτικής νομοθετημένης επιπλέον οικονομικής συμμετοχής τους σε διάφορες υγειονομικές δαπάνες (φάρμακο κλπ) έχουν υπερχρηματοδοτήσει το σύστημα υγείας στο σύνολό τους. Σήμερα, έχουν ως τελευταία καταφυγή το δημόσιο νοσοκομείο και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ελπίζοντας ότι εκεί θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους.


Η επίκληση πρακτικών που εφαρμόζουν ιδιωτικά κέντρα και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα δικαιώνει τη θέση των νοσοκομειακών γιατρών και των υγειονομικών στο σύνολό τους, ότι η νοοτροπία και πρακτική λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με τέτοια κριτήρια έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των πολιτών.

 
Εάν θεωρείτε, όπως εμείς, ότι η ασκούμενη κυβερνητική πολιτική καταλήγει σε ελλιπή χρηματοδότηση του νοσοκομείου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού, τότε θα έπρεπε να είστε απέναντι σε αυτή την πολιτική και όχι απέναντι σε όσους έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών του νοσοκομείου που διοικείτε".