Σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Έως τις 30 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων.
Στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως 4,5 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η λειτουργία των Σταθμών αυτών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2015.

Το ωράριο λειτουργίας τους είναι από τις 6:45 πμ έως τις 16:00 μμ. Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και στους παιδικους σταθμούς του ΟΑΕΔ εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές το μήνα Αύγουστο και όλο το παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό λαμβάνει υποχρεωτικά την ετήσια κανονική του άδεια.

Επίσης διακόπτεται η λειτουργία τους από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές. Οι γονείς– κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια).

Μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή και επανεγγραφή των βρεφών - νηπίων οι γονείς ή κηδεμόνες, υποβάλλουν σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.

2) Βεβαίωση υγείας του παιδιου (το έντυπο χορηγείται από τον βρεφονηπιακό Σταθμό ή την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ).

3) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα και της μητέρας, το οποίο να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.

2. Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.

3. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφεί από το ΙΚΑ(π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, κ.ο.κ.).

Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή Ατομικά Δελτία Εισφορών(ΑΔΕΙ) έτους 2013, ή Δελτία Ατομικών Εισφορών(ΔΑΤΕ) έτους 2013.
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54