Αντιμέτωπη με νέα αίτηση πτώχευσης η Μηχανική


Απλήρωτοι παραμένουν και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Χαλκίδας "πρώην Τσαούσογλου".Στην κρισιμότερη φάση της ιστορίας της βρίσκεται η εταιρεία "Μηχανική", η οποία αντιμετωπίζει μία ακόμη αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας λόγω οφειλομένων από την εταιρεία "Doka Eλλάς Καλουποτεχνική Τεχνολογική Α.Ε."

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης κατά της "Μηχανικής", ακολουθώντας το προηγούμενο παράδειγμα και άλλων προμηθευτών του ομίλου, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στη διοίκηση του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και να λάβουν έστω και τμήμα των οφειλομένων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε η εταιρεία την περασμένη Παρασκευή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε επίπεδο ομίλου στο τέλος Μαϊου του 2014, αντιστοιχούν σε ένα σύνολο ύψους 323 εκατ. ευρώ και ανέρχονται σε ποσοστό 78,56% επί του συνόλου των υποχρεώσεων του ομίλου.

Συγκεκριμένα, στην εφορία οι οφειλές αντιστοιχούν στα 5,4 εκατ. ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς στα 3,1 εκατ. ευρώ, σε τράπεζες 266,9 εκατ. ευρώ, σε προμηθευτές 39,4 εκατ. ευρώ, στο προσωπικό στα 3,9 εκατ. ευρώ και λοιπούς πιστωτές σε 4 εκατ. ευρώ.

Στις υφιστάμενες οφειλές περιλαμβάνονται διαταγές πληρωμής ύψους  25, 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων για ποσό 15 εκατ. ευρώ υπάρχουν κατασχετήρια εις χείρας τρίτων επί των κινητών και ακίνητων αξιών του ομίλου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ένα σεβαστό ποσό χρωστάει η "Μηχανική" στους Ευβοιώτες εργαζόμενους του εργοστασίου "πρώην Τσαούσογλου", στην περιοχή της Ριτσώνας, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της και το έχει θέσει εκτός λειτουργίας, αφήνοντας απλήρωτο το προσωπικό.


Πηγή - αναδημοσίευση: εφημερίδα Ευβοϊκή Γνώμη