Ποδόσφαιρο κοινωνικής αλληλεγγύης

Ερασιτεχνικά σωματεία στο πλευρό κοινωνικών πρωτοβουλιών. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου στο Περιστέρι (γήπεδο Ηφαίστου).