ΔΟΕ: 83η Γενική Συνέλευση (22 - 24 Ιουνίου 2014)


Oρίστηκε η 83η γενική συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου. Μέχρι τότε θα προηγηθούν γενικές συνελεύσεις των συλλόγων - μελών της ΔΟΕ.