ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,8% η ανεργία τον Ιούλιο 2023

Η ανεργία τον Ιούλιο του 2023 διαμορφώθηκε στο 10,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,5% τον Ιούλιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11% τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των άνεργων ανήλθε σε 512.721 άτομα, μειωμένος κατά 72.935 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (-12,5%) και κατά 9.938 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 (-1,9%). 

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.221.067 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 105.766 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (2,6%) και μείωση κατά 3.057 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 (-0,1%).

Αναλυτικά, η ανεργία στους άνδρες διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 8,7% και στις γυναίκες σε 13,5%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό (23,2%) σημειώθηκε μεταξύ 15 και 24 ετών, ενώ μεταξύ 25 και 74 ήταν 10,1%.

Τέλος, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.065.436, σημειώνοντας μείωση κατά 62.007 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (-2,0%) και αύξηση κατά 10.348 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 (0,3%).