Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Για αυτούς τους λόγους δεν νοείται καν συζήτηση για ιδιωτικοποίηση του νερού

Υπόμνημα με το οποίο εκφράζει τις σοβαρές ενστάσεις της για την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του νερού μέσω του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Μάλιστα, η Ένωση επικαλείται σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 και του 2022 που αφορούσε στη μεταβίβαση του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), και στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) στην  Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ).

Στο υπόμνημά τους οι διοικητικοί δικαστές επισημαίνουν ότι με το επίμαχο νομοσχέδιο «η διαχείριση των υδάτων, η διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής και οι συναφείς αποφάσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος απομακρύνονται από το Κράτος και ανατίθενται στην αρμοδιότητα της δημιουργούμενης Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων».

Επιπλέον, σημειώνουν πως «με τον τρόπο αυτό χάνεται ο χαρακτήρας του πόσιμου ύδατος ως κοινωνικού αγαθού, απαραιτήτου για την ζωή και την υγεία των πολιτών και αντί αυτού αντιμετωπίζονται οι σχετικές υπηρεσίες ως ρυθμιζόμενες κατ’ αντιστοιχία με αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών».

Επίσης με βάση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 1906/2014, 190-191/2022), «για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών δεν νοείται παρά μόνο άμεσος κρατικός έλεγχος στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος (π.χ. ΕΥΔΑΠ), ο οποίος δεν μπορεί να υποκατασταθεί με την απλή εποπτεία μέσω της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής».