Ευρωβαρόμετρο: Σε χειρότερη οικονομική κατάσταση οι Έλληνες

Σε πολύ χειρότερη θέση σε σχέση με τους Ευρωπαίους, βρίσκονται οι πολίτες στην Ελλάδα, εξαιτίας της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο της χειμερινής περιόδου, με την πλειονότητα των Ελλήνων (56% έναντι 51%, «27» της ΕΕ) να χαρακτηρίζει την παρούσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως «κακή».

Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν η ερώτηση φτάνει στα ζητήματα της εθνικής οικονομίας, καθώς τα πράγματα επιδεινώνονται περαιτέρω ως προς τις κρίσεις.

Το παραπάνω, λοιπόν, ποσοστό εκτοξεύεται στο 88% όταν τα ελληνικά νοικοκυριά καλούνται να απαντήσουν τι πιστεύουν για την κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας. Μόνο το 12% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα χαρακτηρίζει ως «καλή» την κατάσταση.

Αρνητική πρωτιά κατέχει η χώρα μας και ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Όταν ρωτήθηκαν να χαρακτηρίσουν την οικονομική τους κατάσταση το 51% τη χαρακτήρισε «κακή», όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 28%.

Είχε προηγηθεί η έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ στην οποία σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά (57,3%) δήλωσαν πως χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση τόσο με την έρευνα του 2021.

«Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ώστε να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των ανατιμήσεων στα εισοδήματα των νοικοκυριών, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά».

Τονίζεται, ακόμη, «επιδεινώθηκε σημαντικά το 2022, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον σημειώνουν αρνητικό πρόσημο, καθώς πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά (51,9%) εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί το 2023, κάτι που είχε να παρατηρηθεί από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2018».

Μία ακόμη σημαντική επίπτωση σχετίζεται με την επιδείνωση που παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με την μηνιαία επάρκεια του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για 18 ημέρες (μεσοσταθμικά) και συνδέεται με τις αυξήσεις των τιμών τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και των ειδών διατροφής οι οποίες αποτελούν για σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά τις κατηγορίες που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημά τους.