Ακτινογραφία στα... φέσια

Μάριος Χριστοδούλου

Το 0,2% του συνόλου των οφειλετών χρωστούν το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου, που φτάνει τα 113,2 δισ. ευρώ ● Μόνο το 51,6% του ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές ● Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Μόλις 8.896 φορολογούμενοι έχουν ρίξει φέσι στην Εφορία ύψους 90,1 δισ. ευρώ και αν και αποτελούν το 0,2% του συνόλου των οφειλετών, χρωστούν το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου, που φτάνει τα 113,2 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη ομάδα που οφείλει πάνω από 10 εκατ. ευρώ ο καθένας αβγάτισε τα χρέη της κατά 2,3 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και η πλειονότητα αυτών είναι επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 32 οφειλέτες χρωστούν 1,4 δισ. ευρώ και ένας από αυτούς 800 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα καταγράφεται μείωση κατά 116.383 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) στον συνολικό αριθμό των οφειλετών, που διαμορφώθηκαν στους 4.176.249 λόγω της συρρίκνωσης του πλήθους των φορολογούμενων με οφειλή μέχρι 50 ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν από την πορεία και την ακτινογραφία των «κόκκινων» χρεών που περιλαμβάνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Οι βασικότερες διαπιστώσεις:

Πηγές διόγκωσης χρεών: Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2022 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,3 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 274 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων, καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 τα 65,8 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.430, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 185 νομικά πρόσωπα.

Αυξομειώσεις: Στην κατηγορία οφειλής μέχρι 50 ευρώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 169.470 πρόσωπα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Ειδικά στο εύρος οφειλής μεταξύ 10 και 50 ευρώ παρατηρείται μείωση των οφειλετών κατά 187.030 πρόσωπα. Αντιθέτως, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη -κατά 25.304 πρόσωπα- να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ, στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.

Είδος οφειλής: Μόνο το 51,6% του ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Πορεία χρέους: Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 διαμορφώθηκε στα 113,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8,1 δισ. ευρώ μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 7 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/11/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Πηγή: efsyn.gr