Εντολή επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 20.000 επιχειρήσεις

Περίπου 20.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν e-mail από την ΑΑΔΕ ζητώντας να επιστρέψουν ολόκληρη την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και με τόκο, καθώς δεν τήρησαν τις θέσεις εργασίας όπως όριζε ο εκάστοτε κύκλος της Επιστρεπτέας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με ειδοποιητήριο που βρίσκεται και στο MyBusiness support και στην ενότητα «Εφαρμογές/Ενημέρωση για την βεβαίωση της Επιστρεπτέας Προκαταβολή», οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής εντόκως καθώς δεν διατήρησαν το προσωπικό τους για το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει είτε να πληρώσουν με τόκο ολόκληρο το ποσό που πήραν, χωρίς το κούρεμα έως 75%, ή να το εντάξουν στην πάγια ρύθμιση οφειλών.

Με βάση τις σχετικές αποφάσεις «σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης».

Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις από τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ήταν υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων προστίθεται για τον Αύγουστο του 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον Δεκέμβριο του 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας προκαταβολής, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να διατηρήσει το προσωπικό της από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον Δεκέμβριο του 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).