Άρειος Πάγος: Επτά απολύσεις δικαστών για «υπηρεσιακή ανεπάρκεια»

Είχαν μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και δεκάδες εκρεμμείς υποθέσεις

Εκτός δικαστικού σώματος οδηγούνται επτά δικαστικοί λειτουργοί, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων, με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Στην Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με πρόεδρο την Μαρία Γεωργίου και με την συμμετοχή του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, Βασίλη  Πλιώτα, παραπέμφθηκαν με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης συνολικά εννέα δικαστές στο βαθμό του Πρωτοδίκη, οι δύο εκ των οποίων παραμένουν στο Σώμα, καθώς είχαν καλύψει το κενό από την καθυστερημένη έκδοση των αποφάσεων επί των υποθέσεων που είχαν χειριστεί.

Από τους επτά δικαστές που απολύθηκαν οι τρεις δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που επιτάσσει η Δικαιοσύνη και για το λόγο αυτό ζήτησαν να απολυθούν και να διοριστούν σε υπηρεσία του δημοσίου τομέα, όπως έχουν τη δυνατότητα από το νόμο. Κάποια από τις τρεις δικαστικούς λειτουργούς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο άμεσο μέλλον η κατάσταση στην Δικαιοσύνη θα είναι πολύ πιεστική και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, ενώ άλλη, τρίτη, επικαλέστηκε και λόγους υγείας. Ομόφωνα η Πειθαρχική Ολομέλεια αποφάσισε την οριστική απόλυση των τριών και τον διορισμό τους στο Δημόσιο.

Οι τρεις δικαστικοί λειτουργοί που δήλωσαν ότι επιθυμούν να απολυθούν είχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στη μία περίπτωση, πρωτοδίκης είχε 5 πειθαρχικές ποινές και της  είχαν αφαιρεθεί 400 υποθέσεις λόγω των καθυστερήσεων από το έτος 2012, ενώ σε άλλη περίπτωση αφαιρέθηκαν 86 δικογραφίες που εκκρεμούσαν από το 2018. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις είχαν ασκηθεί πειθαρχικές αγωγές και παρ’ όλα αυτά οι καθυστερήσεις συνεχίζονταν.

Ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε και μία ακραία, αλλά πραγματική, περίπτωση γυναίκας δικαστικού λειτουργού σε Πρωτοδικείο της περιφέρειας, εναντίον της οποία η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου αναγκάστηκε να καταθέσει μήνυση για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων, καθώς δεν παρέδιδε τις δικογραφίες που είχε στα χέρια και της είχαν αφαιρεθεί με πράξη τής προϊσταμένης, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που είχε.

Η πρωτοδίκης είχε περίπου 200 εκκρεμείς υποθέσεις και της είχαν επιβληθεί, με πειθαρχικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών οργάνων, χρηματικά πρόστιμα και επίπληξη.

Σε άλλη περίπτωση, πρωτοδίκης που υπηρετεί στην Βόρεια Ελλάδα είχε εκκρεμείς περίπου 200 υποθέσεις, μάλιστα σε μερικές εξ αυτών είχε επέλθει παραγραφή των αδικημάτων. Είχε σε βάρος του επτά πειθαρχικές αποφάσεις για σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ κρίθηκε μη προακτέος για το λόγο αυτό.